Gemeente De Panne

Rioleringswerken Brouwersstraat

Schermafbeelding004.jpg Schermafbeelding005.jpg Schermafbeelding006.jpg Schermafbeelding007.jpg Visualisatie werken 14/3:Printbeton hoek Verenigingsstraat- Brouwersstraat 14/3:Printbeton op hoek Verenigingsstraat- Brouwersstraat 14/3: Fundering in de Tegethofflaan 14/2: betonnen goot van de weg in de Brouwersstraat 14/2: betonnen goot van de weg in de Brouwersstraat 8/2: Aanleg riolering bezig aan einde Brouwersstraat 8/2: Aanleg fundering van de rijweg en voetpaden in de rest van de Brouwersstraat tussen Verenigingstraat en Tegethofflaan

Op 16 augustus 2016 zijn de rioleringswerken in de Brouwersstraat, Tegethofflaan, Vanelverdinghestraat en Verenigingstraat gestart. Ook het wegdek en de voetpaden worden vernieuwd.

De gemeente wenst de Brouwersstraat en enkele omliggende straten aangenamer in te richten en voorziet daarom bomen (Veldesdoornen) waar er vroeger geen stonden. Het project zorgt voor een visuele eenmaking van de Brouwersstraat, Tegethofflaan, Vanelverdinghestraat en Verenigingstraat.

De fietssuggestiestroken die nu eindigen in de Prins Albertlaan, zullen in dit project worden doorgetrokken tot de Veurnestraat en zo een verkeersremmend effect teweegbrengen. De schoolomgeving (hoek Verenigingsstraat- Brouwersstraat) wordt verhoogd aangelegd in pleinvorm, wat opnieuw een vertragend effect op het verkeer inhoudt.

De rioleringswerken zullen vrij drastisch zijn: de volledige waterleidingen en alle aansluitingen naar de woningen dienen vernieuwd te worden. De vuilwaterafvoer wordt hersteld waar hij in slechte toestand verkeert en de regenwaterafvoer wordt volledig nieuw aangelegd. Onmiddellijk na opbraak zullen de nutsmaatschappijen hiervan gebruik maken om alle nutsleidingen (water, gas) te vervangen aan beide zijden van de straat. Dit zal een tijdrovend proces worden.

 

Het bestek voor de wegenis- en rioleringswerken in de Brouwersstraat, Tegethofflaan, Vanelverdinghestraat en Verenigingstraat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 april 2014. Studiebureau Lobelle werd aangesteld als ontwerper. Zij deden opmetingen, voerden een grondonderzoek uit, deden parkeertellingen enz. om tot een ontwerp te komen. Dit nam enkele maanden in beslag.

 

Op 9 december 2014 werd een bewonersvergadering georganiseerd.Het voorontwerp werd voorgesteld in de gemeenteraad van 4 mei 2015. Het dossier werd verder uitgewerkt en het definitief ontwerp werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2015. Er werd een budget van € 882.739 voorzien. De firma De Brabandere kwam als beste partner uit de aanbesteding.

De werken gebeuren in verschillende fasen:

fase 1: riolering Verenigingsstraat: 16 augustus– eind december 2016
De firma De Brabandere startte met de rioleringswerken in de volledige Verenigingsstraat die ca. 8 weken in beslag namen. Daarna werd de bovenaanleg aangepakt. De verbouwingswerken aan de basisschool De Tuimelaar namen meer tijd in beslag dan voorzien. Hierdoor kon de hoek Verenigingsstraat- Brouwersstraat enige tijd niet worden uitgebroken. De werken liepen zo vertraging op, de Verenigingsstraat raakte pas begin december klaar.

Fase 2: eerste deel Brouwersstraat
De tweede fase omvatte de heraanleg van het stuk Brouwersstraat van de Zeelaan tot aan de Kasteelstraat (kruispunt niet) en het stuk vanaf de Kasteelstraat tot de Verenigingstraat. Eerst werden de straten opengebroken om de riolering te heraanleggen. Daarna werd nog een maand gewerkt om de bovenaanleg te voorzien. Gedurende deze rioleringswerken werd in dit stuk Brouwersstraat enkel stapvoets verkeer toegelaten.

fase 3: tweede deel Brouwersstraat: begin 2017
De derde fase bestaat uit het stuk Brouwersstraat vanaf de Verenigingstraat tot de K. Tegethofflaan. De nutsmaatschappijen waren sinds half oktober '16 bezig met de voorbereidende werken zoals het vernieuwen van de nutsaansluitingen van alle woningen in dit deel van de Brouwerstraat. Alle nutsaansluitingen waren voor het kerstverlof vernieuwd en gecontroleerd. De rioleringswerken en de bovenaanleg werden opgestart na het kerstverlof (na afronding fase 1 en 2).

fase 4: laatste stuk Brouwersstraat: K. Tegethofflaan tot Keesjesdreef: februari-midden april 2017
De vierde fase omvatte de heraanleg van het stuk Brouwersstraat tussen de K. Tegethofflaan tot de Keesjesdreef. De straat werd in februari '17 reeds opengebroken om de riolering aan te leggen. De werken aan de bovenaanleg zijn gestart begin maart en duren tot midden april. De voetpaden en parkeerstroken worden begin april aangelegd.

Het kruispunt aan de K. Tegethofflaan wordt samen met het kruispunt van de Nachtegaalstraat aangelegd begin mei. De kruispunten zullen opnieuw in printbeton worden uitgevoerd waardoor deze 4 weken dienen uit te harden en het verkeer niet langer zal kunnen doorrijden.

fase 5: Van Elverdinghestraat: februari- eind april 2017
De vijfde fase omvatte de heraanleg van de Van Elverdinghestraat. Ook hier zijn de rioleringswerken reeds in februari uitgevoerd. De voetpaden en parkeerstroken werden begin april aangelegd, samen met het laatste stuk Brouwersstraat (fase 4).

Het kruispunt van de Brouwersstraat en de Vanelverdinghestraat werd samen met het kruispunt van de K. Tegethofflaan met de Ollevierlaan aangepakt in printbeton. Deze werken gingen door begin april. De uitharding van het printbeton neemt 4 weken in beslag, de kruispunten waren gedurende de maand april niet toegankelijk voor voertuigen.

Fase 6: K. Tegethofflaan: maart- april 2017
De zesde fase omvat de K. Tegethofflaan. Gedurende de maand maart werden de rioleringswerken uitgevoerd. De wegeniswerken gingen van start midden maart en namen ongeveer een maand in beslag. De voetpaden werden begin april aangelegd.

Fase 7: Nachtegaalstraat: begin mei- juni 2017 
De zevende fase omvat de opbraak van de voetpaden in de Nachtegaalstraat. Deze werken werden uitgevoerd begin mei en namen een tweetal weken in beslag. De heraanleg van de rijweg (affrezen en de aanleg van een nieuwe toplaag asfalt) werd uitgevoerd in de 2e helft van juni.

Fietssuggestiestroken: na de zomer 2017 
De fietssuggestiestroken van de Vanelverdinghestraat werden doorgetrokken naar de A. Decoussemaekerstraat tot de Veurnestraat. Dit werd na de zomer worden van 2017 uitgevoerd. Wanneer wegen pas aangelegd zijn met nieuwe asfalt, dient er minimaal een maand over de nieuwe asfalt te worden gereden vooraleer de fietssuggestiestroken kunnen worden aangelegd.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021