Gemeente De Panne

Herinrichting begraafplaats: 1e fase afgewerkt

Architect Andy Malengier: laan met urnenvelden Architect Andy Malengier: laan met columbariumelementen Architect Andy Malengier: strooiweide Architect Andy Malengier: strooiweide1 Start werken begraafplaats Start werken begraafplaats Start werken begraafplaats Start werken begraafplaats

De herinrichting van de begraafplaats staat al enige tijd op het programma. Na een afgekeurde bouwvergunning werden de plannen van architect Andy Malengier aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad. De nieuwe bouwvergunning werd ingediend en op 17 maart goedgekeurd. De werken zijn zo goed als klaar. De beplanting werd eind 2017 afgewerkt.

Vanuit het principe ‘Iedereen verdient een mooie rustplaats’ werd gekozen voor een herinrichting en uitbreiding van de begraafplaats die de noden voor minstens de volgende vijftig jaar dekt.

Het ontwerp voorziet 4 fasen, waarvan voorlopig enkel de eerste fase concreet op het programma staat. Het zijn de plannen van deze eerste fase die goedgekeurd werden door de gemeenteraad. Concreet omvat deze fase een uitbreiding van het columbarium, het urnenveld en de aanleg van een strooiweide. Om deze uitbreiding te realiseren zal het aanpalende Artiestenpad verplaatst worden.

Meer info

Fase 1

Een lange laan met columbariumelementen omringt de rechterzijde van het kerkhof. Er kunnen 56 columbariumelementen met elk 4 nissen voor 2 urnen komen. Dit totaal van 448 urnen kan indien nodig op termijn nog verdubbeld worden.
Momenteel zijn reeds 14 columbariumelementen geplaatst.

De laan met columbariumelementen loopt over in twee rijen urnenvelden. Dit biedt plaats aan 432 urnen, onderverdeeld in gedenkplaten van 4 urnenkelders met plaats voor 2 urnen per kelder. Hier werden ook reeds 14 urnenveldelementen geplaatst, in 2018 komen er nog 6 elementen bij. Door de uitbreiding ontstaan ook 108 nieuwe plaatsen voor dubbele grafkelders.

Op het einde van de laan ligt de strooiweide met enkele zitbanken, een herdenkingselement en een ceremoniële sokkel, ingekaderd in rustgevend groen.

Er werd een budget van ca. 1.335.000 euro voorzien voor deze eerste fase. De bouwvergunning werd in de loop van de maand juni 2014 aangevraagd. Op 17 maart 2015 kregen wij bevestiging van de goedkeuring. De werken zijn gestart op 15 juni 2016 na het broedseizoen. Het kerkhof bleef grotendeels toegankelijk voor bezoekers. De firma TVH Verhelst- Aannemingen NV-Soetaert NV heeft de werken uitgevoerd voor een kostenplaatje van 1.212.176,33 euro. In de maand november 2017 werd de beplanting afgewerkt.

Fase 2 tot 4

Het ontwerp voorziet in meerdere fases, maar het is niet zeker dat deze allemaal uitgevoerd zullen worden. De tweede fase omvat de creatie van een ceremoniële ruimte voor de laatste groet en de aanleg van een afscheidstuin met rustgevend water dat de kist begeleidt naar de laatste rustplaats van de overledene. 

De derde fase is de renovatie van de oudste delen van het huidige kerkhof.
De laatste fase omvat een volledige heraanleg van de ingang.

Voorlopig besluit het bestuur deze verdere fasen niet uit te voeren.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021