Gemeente De Panne

Heraanleg Noordhoekstraat- deel 2:afgewerkt

Nieuwe rijweg Noordhoekstraat Huidige situatie Noordhoekstraat Noordhoekstraat Bestaande situatie Noordhoekstraat Werken Noordhoekstraat Kruispunt Noordhoekstraat- Stationsstraat Pastorieweg Aanleg fase 1 bijna afgerond Aanleg fase 1 bijna afgerond Aanleg boordstenen Werken Noordhoekstraat Aanleg boordstenen Situatie begin juni Situatie begin juni: klaarleggen onderlaag asfalt

De Noordhoekstraat wordt opgefrist. De eerste fase bestond uit de heraanleg van het landelijk gedeelte. De plannen voor de tweede fase: het gedeelte in de bebouwde kom kwamen op 7 september  2015 voor op de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring. De fasering van de werken verliep als volgt:

deel 1: landelijk gedeelte

Het landelijke gedeelte, tussen de Burgweg en Oosthoekstraat, werd nog in 2014 aangepakt. Het ontwerp werd opgemaakt door Studiebureau Jonckheere en de firma De Brabandere stond in voor de uitwerking.

De totale kostprijs voor de aanpak van het landelijke gedeelte bedraagt € 332.533,89.

De werken aan het landelijk gedeelte werden opgedeeld in 3 fasen: de eerste fase is het stuk tussen het begin van de Noordhoekstraat en de spoorwegovergang, de tweede fase is het stuk tussen de spoorwegovergang en de boerderij 'De Zwarte Hond', de derde fase is het stuk van de boerderij tot de Oosthoekstraat.

De werken aan de eerste fase zijn gestart op 15 september 2014. Oorspronkelijk zouden de werken bestaan uit het aanleggen van een nieuwe fundering en een nieuwe rijweg in asfalt. Bij het openbreken van de bestaande weg werd vastgesteld dat de bestaande ondergrond een zeer stevige, maar onregelmatige ondergrond bestaande uit steenpuin omvatte. Een rijweg in asfalt kwam om 2 redenen niet langer in aanmerking:
- Het uitkisten van de bestaande ondergrond zou deze omwoelen en onstabiel maken, waardoor meerkosten zouden gegenereerd worden voor het aanbrengen van een nieuwe fundering, die bovendien dikker zou zijn dan voorzien
- Bij het behouden van de bestaande fundering kan er slechts een beperkte dikte van rijweg aangelegd worden om de rijweg niet veel hoger aan te leggen dan vroeger : bij een beperkte dikte biedt een betonnen bovenvlak meer garanties naar stabiliteit en wordt bij een elastischere asfaltlaag gevreesd voor mogelijke scheuren in de rijweg.

In overleg met de aannemer werd besloten de ondergrond te behouden en een vaste betonlaag hierop aan te leggen. De eerste fase was eind oktober afgerond. De werken hebben snel gevorderd en waren nog voor het eindejaar afgerond.

Op 19 december, net voor de kerstvakantie, werd de Noordhoekstraat opnieuw opengesteld. In de laatste dagen lieten we het beton nog harden, werden de verkeersdrempels opnieuw gelegd en de bermen aangetrokken.

Gedurende de werken was er geen doorgang mogelijk. De wegomleggingen verliep langs de De Pannelaan en de Veurnestraat. Er was steeds overleg tussen de aannemer en bewoners over de toegang tot hun huis/grond.

deel 2: bebouwde kom

Het gedeelte bebouwde kom van de Noordhoekstraat bevindt zicht tussen de Burgweg en de Stationsstraat. Het voorlopig ontwerp werd goedgekeurd op 9 maart, waarna er een bewonersvergadering op 21 april werd georganiseerd. Hierop werd aan de bewoners het ontwerp voorgesteld en konden zij hun bemerkingen meegeven. In de mate van het mogelijke werd hier rekening mee gehouden voor de opmaak van het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp, opgemaakt door Studiebureau Jonckheere, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 september 2015.

De gemeente heeft samen met studiebureau Jonckheere de aanbestedingsprocedure opgestart. De firma Wegenbouw De Brabandere NV kwam als beste partner uit de bus voor de uitvoering van de werken. De werken werden gefaseerd uitgevoerd en liepen als volgt (zie ook plan fasering hier onderaan in pdf):

1. Voorbereidingswerken

 • Vanaf 1 februari 2016 heeft de firma De Brabandere ter hoogte van huisnummer 6, 12, 25 en 30 een sonderingsput gemaakt in het voetpad (kan mogelijks ook op andere plaatsen). De bewoners konden hun woning gedurende de werken steeds bereiken.
 • Eandis voert reeds werken uit in de periode van 8 tot 14 februari 2016. Eandis zal de openbare verlichting tijdelijk wegnemen en haar kabels verplaatsen in functie van de nieuwe werken. Gedurende deze werken kon het verkeer blijven doorrijden, in het voetpad werd een sleuf getrokken, wandelaars ondervonden hiervan hinder. In functie van het schoolgaand verkeer werd gekozen om deze werken uit te voeren gedurende de krokusvakantie.
 • Vanaf 29 februari heeft de technische dienst de kleiklinkers van het voetpad tussen de Stationsstraat en de Kloosterweg gerecupereerd voor gebruik op andere locaties. Stapvoets verkeer zal vanaf dan verlopen op een ondergrond van zandcement.

2. Riolering- en wegeniswerken (7/3-15/7)

 • De effectieve werken van de eerste fase (Stationsstraat tot Pastorieweg) zijn gestart op 7 maart. Vanaf 7 maart kon het doorgaand verkeer via een omleiding (Veurnestraat)  de Noordhoekstraat bereiken. Via de Pastorieweg zal er éénrichtingsverkeer zijn naar de Stationsstraat.
  Gedurende deze werken heeft Eandis in de Noordhoekstraat tussen nummer 10 en 30 kabelwerken uitgevoerd aan de kant met even nummers.

 • De tweede en derde fase werden opstart vanaf midden april (na afwerking eerste fase zonder toplaag). De Pastorieweg werd samen met een stuk Noordhoekstraat (Pastorieweg tot en met kruispunt Houtstraat) aangepakt. De werken zijn gestart aan de kant Pastorieweg op 4 april en schoven op naar de Houtstraat. Gedurende deze periode was de pastorieweg niet langer te bereiken. De bewoners van de Houtstraat konden bij het openbreken van het kruispunt Noordhoekstraat- Houtstraat niet langer in hun straat inrijden. De bewoners werden op voorhand op de hoogte gebracht wanneer het kruispunt werd opengebroken.

 • Op 9 mei ging de Kloosterweg opnieuw open. Ouders kunnen opnieuw tot bij de school rijden om kinderen veilig aan de school af te zetten.

 • Eind mei plaatste de firma De Brabandere de boordstenen. Begin juni zijn ze gestart met de plaatsing van de betonstraatstenen op het voetpad en de aanleg van de parkeerstrook. Daarna werd de onderlaag asfalt op 7 juni aangebracht vanaf de hoek Bon Coin tot aan de Houtstraat. Wanneer de onderlaag asfalt aangebracht en afgekoeld was, kon het verkeer weer worden doorgelaten tot en met de Houtstraat. De bewoners van de Houtstraat konden op 10 juni hun woning opnieuw bereiken.

 • De Pastorieweg werd op maandag 30 mei opgebroken voor de aanleg van de riolering. De fundering kwam er midden juni.

 • In de vierde en laatste fase werd het stuk Noordhoekstraat vanaf het kruispunt Houtstraat tot de uitgevoerde werken van het landelijk gedeelte en een stuk van de Burgweg aangepakt. De bewoners van de wijk Cosynmolen konden in deze fase niet langer hun woning bereiken. De werken zijn gestart op 10 juni. De bewoners van de Cosynmolen dienden te parkeren in de Houtstraat en te voet naar hun woning te gaan via het dolomietwegeltje tussen de 2 wijken.

 • De toplaag werd in 1 keer aangelegd rond 15 juli. De plaatsing van de betonstraatstenen in de Pastorieweg waren voor bouwverlof nog rond.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021