Gemeente De Panne

Tips

Als er aangebeld wordt:

 • Identificeer altijd je bezoekers. Kijk door het kijkgaatje of laat een veiligheidsketting installeren zodat je met je onbekende bezoeker kan praten zonder deze meteen binnen te laten.
 • Pas op voor valse beambten. Een uniform is geen bewijs. Vraag altijd een legitimatiekaart.
 • Beslis je toch de onbekende binnen te laten, sluit dan steeds de voordeur. Zo belet je dat een eventuele kompaan binnendringt.

Goede gewoonten:

 • Doorbreek het isolement en hou regelmatig contact met je buren
 • Zorg ervoor dat je altijd belangrijke telefoonnummers bij de hand hebt (politie, vrienden,
  buren …)
 • Verwittig slechts één vertrouwenspersoon wanneer je op reis gaat of afwezig bent in geval
  van hospitalisatie.
 • Noteer de nummers van je kasbons en andere waardepapieren, zodat je deze kunt
  blokkeren meteen na de diefstal.
 • Bewaar geen grote sommen geld in huis.
 • Maak niet kenbaar dat je alleen woont. Zet dus niet "Weduwe X" op de brievenbus.

Hoe kun je een valse agent herkennen?

 • Elke politieagent heeft een legitimatiekaart met foto.
 • Vraag het telefoonnummer van het bureau waar de agent werkt. Als hij aarzelt, is dit verdacht.
 • Een echte politieagent zal nooit vragen hem te tonen waar je je waardevolle voorwerpen
  bewaart. Hij zal ook nooit bij je langskomen met een gearresteerde dief.
 • Hij zal je niet verplichten om de deur te openen, maar zal je bij twijfel aanraden 101  te
  bellen.

Een handige folder met extra tips is gratis te verkrijgen bij de dienst Veiligheid & Preventie.

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Shana Breem

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening. Voor dringende zaken kunt u ons tijdens de kantooruren telefonisch of via mail bereiken. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne verwijzen wij jullie graag door naar volgende link www.depanne.be/coronavirus.

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021