Gemeente De Panne

Tips

Als er aangebeld wordt:

 • Identificeer altijd je bezoekers. Kijk door het kijkgaatje of laat een veiligheidsketting installeren zodat je met je onbekende bezoeker kan praten zonder deze meteen binnen te laten.
 • Pas op voor valse beambten. Een uniform is geen bewijs. Vraag altijd een legitimatiekaart.
 • Beslis je toch de onbekende binnen te laten, sluit dan steeds de voordeur. Zo belet je dat een eventuele kompaan binnendringt.

Goede gewoonten:

 • Doorbreek het isolement en hou regelmatig contact met je buren
 • Zorg ervoor dat je altijd belangrijke telefoonnummers bij de hand hebt (politie, vrienden,
  buren …)
 • Verwittig slechts één vertrouwenspersoon wanneer je op reis gaat of afwezig bent in geval
  van hospitalisatie.
 • Noteer de nummers van je kasbons en andere waardepapieren, zodat je deze kunt
  blokkeren meteen na de diefstal.
 • Bewaar geen grote sommen geld in huis.
 • Maak niet kenbaar dat je alleen woont. Zet dus niet "Weduwe X" op de brievenbus.

Hoe kun je een valse agent herkennen?

 • Elke politieagent heeft een legitimatiekaart met foto.
 • Vraag het telefoonnummer van het bureau waar de agent werkt. Als hij aarzelt, is dit verdacht.
 • Een echte politieagent zal nooit vragen hem te tonen waar je je waardevolle voorwerpen
  bewaart. Hij zal ook nooit bij je langskomen met een gearresteerde dief.
 • Hij zal je niet verplichten om de deur te openen, maar zal je bij twijfel aanraden 101  te
  bellen.

Een handige folder met extra tips is gratis te verkrijgen bij de dienst Veiligheid & Preventie.

Contact

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Marie Declercq

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019