Gemeente De Panne

Bekendmaking van reglementen en verordeningen

Sinds 1 januari 2014 worden nieuwe reglementen en verordeningen online bekend gemaakt in plaats van te afficheren.

Je vindt ze hier.

Je kan de belasting- en retributiereglementen inzien op de dienst Belastingen, gemeentehuis, gelijkvloerse verdieping, Zeelaan 21, De Panne.

Je kan tegen deze belasting- en retributiereglementen klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe je dit doet, vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Downloads