Gemeente De Panne

Een omleidingsweg voor Adinkerke

In de zoektocht naar een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Adinkerke lopen momenteel de project-MER-procedure en de RUP-procedure.

Veel mensen kijken uit naar mooi weer op weekend- en verlofdagen maar voor de inwoners van Adinkerke betekent dit vaak overlast. Regelmatig zijn er zo’n files dat er zelfs vóór de afrit op de E40 aangeschoven wordt. En ook in de dorpskern zit vaak alles strop. De Vlaamse Overheid wil een duurzame en efficiënte oplossing voor dit mobiliteitsprobleem zodat het verkeer in en rond Adinkerke weer op een veilige, vlotte en aangename manier kan verlopen.

Een oostelijke omleidingsweg als structurele oplossing

Al vele jaren is er sprake van de aanleg van een omleidingsweg. Na een voorstudie ging de voorkeur naar een oostelijk tracé. Informatie over de stand van zaken van dit dossier kan je terugvinden op https://wegenenverkeer.be/projecten/een-omleidingsweg-voor-adinkerke.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021