Gemeente De Panne

Grensoverschrijdend recreatief en functioneel trage wegennetwerk: brug en tunnel

fietsen van strand tot  in de moeren dankzij brug en tunnel plan brug en tunnel (jpg)

Momenteel wordt een netwerk van trage wegen uitgebouwd langs de kust, zowel bij ons als over de grens. Centraal in dit project staan de aanleg van een tunnel onder de E40, een brug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en de aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen de duinen en de Moeren.

Tunnel
Onder de autosnelweg (E40), ter hoogte van het Groot Moerhof, werd een tunnel geplaatst die de doorsteek tussen De Moeren en De Panne vergemakkelijkt. Ook aan de dieren werd gedacht, via 2 faunatunnels kunnen ook zij veilig de oversteek maken.

Tweesporenpad
De Maerestraat (het gedeelte tussen het kanaal en de Duinhoekstraat) werd heraangelegd als een tweesporenpad. Een tweesporenpad bestaat uit 2 verharde stroken met in het midden een grasstrook. De keuze voor een dergelijk pad geeft aan dat de weg een verkeersluwe functie heeft ten voordele van fietsers en wandelaars, zonder het verkeer van (landbouw)voertuigen onmogelijk te maken.

Brug
Met de brug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke worden nu ook de twee delen van de Maerestraat opnieuw verbonden.

Picknickplaats
De gemeente zorgde voor een leuk extraatje onderweg: een gloednieuwe picknickplek naast het kanaal, vlakbij de nieuwe Maerebrug en het tweesporenpad in de Maerestraat. Een ideale rustplek waar je volop kan genieten van de mooie natuur.

Nog op het programma
Aanleg van ‘de missing link’: aanleg van een fiets-, wandel- en ruiterpad tussen het tweesporenpad en de Smekaertstraat inclusief een brugje over het Langeleed. Er werd een studiebureau aangesteld om de nodige plannen op te maken.

De Westhoek leent zich tot prachtige wandel-, fiets- en ruitertochten langs waterwegen, kanalen of doorheen de duinen. Maar tegelijk vormen ze vaak ook een fysieke grens voor de recreatieve weggebruiker. Door het project, de aanleg van een brug en tunnel, wordt het hinterland beter ontsloten voor de kust en worden de bestaande netwerken aan beide kanten van de grens beter aan elkaar gekoppeld.

Het project kadert binnen het INTERREG IV-programma ‘France-Wallonie-Vlaanderen’ en wordt gecoördineerd door de provincie West-Vlaanderen. De andere financiers zijn de Vlaamse Overheid, gemeente De Panne en de Communauté Urbaine de Dunkerque.