Gemeente De Panne

Doel

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan en heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners en toeristen van de gemeente.

De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:

  1. Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijkee sport- en recreatie-infrastructuur, overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.
  2. Het coördineren van de activiteiten die tot doel hebben de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, door het tot strand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen (hierna gezamelijk 'organisatie' te noemen) op het gebied van de competitie- en recreatiesport.
  3. Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties, inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
  4. Onderzoek, documentatie en informatie.
  5. Het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding.
  6. Deelnemen aan het geregeld gezamelijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden.
  7. Uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere adviesraden.

De sportraad werkt volkomen zelfstandig, onafhankelijk van de deelnemende verenigingen en los van politieke en ideologische bindingen.

 

Contact

Sport

adres

Sporthal Den Oosthoek
Sportlaan 2
8660 De Panne

tel.
058-42 18 20
e-mail
sport@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons elke werkdag tussen 09.00u en 12.00u bereiken op het telefoonnummer 058-42 18 20 of via mail sport@depanne.be

Let wel: enkel het mailadres sport@depanne.be wordt regelmatig gelezen.  

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Openingsuren dienst Sport: maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst Sport is gesloten op volgende dagen:

- 18 april 2022
- 26 mei 2022
- 06 juni 2022
- 11 juli 2022
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2022
- 15 november 2022
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021Openingsuren klimzaal: De klimzaal is enkel toegankelijk mits het voorleggen van het klimvaardigheidsbewijs KVB1.

maandag - vrijdag: 13.30u-23.00u
zaterdag: 09.00u-22.30u
zondag: 09.00u-18.00u

De klimzaal is gesloten op volgende dagen:
1 januari 2022
17 april 2022 (Pasen)
18 april 2022 (Paasmaandag)
1 mei 2022 (Dag van de Arbeid)
26 mei 2022 (O.H. Hemelvaart)
5 juni 2022 (Pinksteren)
6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
1 november 2022 (Allerheiligen)
11 november 2022 (Wapenstilstand)
24 december 2021
25 december 2021 (Kerstdag)
31 december 2021

Openingsuren sporthal Den Oosthoek:

maandag - vrijdag: 09.00u-12.00u & 13.00u - 23.00u
zaterdag: 09.00u-22.30u
zondag: 09.00u-18.00u

De sporthal is gesloten op volgende dagen:
1 januari 2022
17 april 2022 (Pasen)
18 april 2022 (Paasmaandag)
1 mei 2022 (Dag van de Arbeid)
26 mei 2022 (O.H. Hemelvaart)
5 juni 2022 (Pinksteren)
6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
1 november 2022 (Allerheiligen)
11 november 2022 (Wapenstilstand)
24 december 2021 (nm)
25 december 2021 (Kerstdag)
31 december 2021 (nm)