Gemeente De Panne

Noodnummers

Huisartsenwachtpost

1733

Dierenartsen (wachtdienst)

058-41 02 12

Apothekers (wachtdienst)

0903-99 000
www.geowacht.be

Tandartsen (centraal)

0903-399 69

Politie

058-42 97 40
112

Brandweer

058-41 10 10
112

IWVA (water)

058-53 38 30

Antigifcentrum

070-245 245

Zeereddingsdienst

050-42 98 42

Eandis (gas en elektriciteit)

078-35 35 00 (bij defect)
0800-06 50 65 (bij gasgeur)