Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 03/05/2019 over de melding klasse 3 van Dries Martens; De Mikke 21, 8660 De Panne met als onderwerp de exploitatie van een filterbemaling wordt bekendgemaakt van 14 mei 2019 tot en met 13 juni 2019.

14 mei