Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Panne doet driebloemengemeente alle eer aan

De lente is in het land en ook in De Panne. Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om haar titel van driebloemengemeente eer aan te doen en de gemeente te laten stralen in al haar glorie.

Het is ondertussen een jaarlijkse gewoonte dat iedereen in deze periode van het jaar kan laveren tussen de wintervioletten geplant in de bloemenperken, terwijl de tienduizenden krokussen en narcissen ontluiken, en je de gemeente binnenrijdt in een kleurrijke bloemengolf. Daarom ook dat de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen) De Panne voor de 13de keer als bloemengemeente bekroonde met drie bloemensymbolen en ook een bijensymbool toekende als bijenvriendelijke gemeente. Het behalen van deze onderscheidingen is geen evidentie. 2 à 3 maal per jaar fleurt de groendienst alle straten, pleinen, perken, bloemkorven en begraafplaatsen op met bijenvriendelijke bebloeming. Naast het planten, vormt ook het onderhoud een wezenlijk deel van de taken van de groendienst.

 

GEZAMENLIJKE INZET

Sinds enkele jaren gebruikt het gemeentebestuur geen herbiciden meer, wat onder andere een oorzaak is van de bijensterfte. Daarom werd een veegplan opgemaakt dat het openbaar domein verdeelt in 7 zones die om de beurt aangepakt worden: het onkruid wordt geborsteld, gestoomd, gebrand en manueel gewied. Deze variatie aan technieken verhoogt de efficiëntie van het onkruidbeheer. In eenzelfde beweging wordt trouwens ook het sluikafval geruimd en organiseert de groendienst zich om maaien snoeiwerk in deze zones aan te pakken. Zo wordt de hinder voor de bewoners tot een minimum herleid.

 

HET HELE JAAR DOOR

Een goed groenbeleid vraagt de nodige aandacht doorheen de seizoenen. Zo moeten de zoutstrooiers tijdens de vrieskou voorzichtig te werk te gaan in de omgeving van de beplanting, die bij een te hoge zoutconcentratie vernield zou worden. Er wordt daarom oordeelkundig omgesprongen met de zoutvoorraad, waarbij de veiligheid van de weggebruikers uiteraard als belangrijkste criterium genomen wordt. Ook tijdens de zomerperiodes wordt een gelijkaardige oefening gemaakt tussen bewatering en het volume opgevangen regenwater. Een zoemende bloemengemeente gaat hand in hand met een propere en veilige gemeente.

25 maart