Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verkiezingen 26 mei 2019

Zondag 26 mei 2019 kiezen de Belgische kiezers hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Parlementen van de Gemeenschappen en het Europees Parlement.

Ben je een EU-burger die in België verblijft? 

Dan kun je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen!  Opgelet: De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet je ten laatste tegen 28 februari indienen bij de dienst Bevolking.

Stemmen bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

Alle 7 redenen voor volmacht en de volmachtformulieren vind je op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht

Meer info over de verkiezingen op https://europeanelections.belgium.be/europe/eu-burger-in-belgie

06 februari