Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Welkom in het Huis van het Kind

Het Huis van het Kind De Panne is een feit. Er was al een erkenning, maar nu is er ook een jaarlijkse subsidie van € 3.286,85 van de Vlaamse Overheid aan verbonden.

Samenwerking

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van zoveel mogelijk partners die een rol spelen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Het is een basisvoorziening die ervoor zorgt dat elk gezin ergens terecht kan voor zaken die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. In De Panne verbindt het Huis van het Kind volgende actoren: Kind & Gezin, Kind en Preventie (de ‘weging’ in Veurne), Reddie Teddy (de ‘weging’ in Koksijde), Kraamcentrum De Wieg, Mama’s voor kinderen, Gust, CKG Kapoentje, CAW Midden West-Vlaanderen, de scholen, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en het gemeente- en OCMW-bestuur. Binnen het bestuur werken heel wat diensten rond opvoeding. Denk maar aan de Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet, Spelotheek De Speelplaneet, speelpleinwerking ‘De Ravotter’, vakantiewerking ‘De Bengels’, en de diensten Jeugd, Kinderopvang, Kinderarmoedebeleid, Begeleiding aan huis en Sociale Zaken & Senioren.

 

Werkgebied

Deze diverse partners zullen voortaan samenzitten om tekorten en overlappingen in beeld te brengen, zodat deze gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Zo zal bijvoorbeeld werk gemaakt worden van een uitgebalanceerd programma voor de Week van de Opvoeding in de maand mei.

Een andere actie is de uitbouw van een ‘perinataal netwerk’, waarbij een nauwe samenwerking met de betrokken partners opgezet wordt vanaf het moment dat een gezin zwanger is. Op die manier wordt o.a. werk gemaakt van het programma ‘De eerste 1.000 dagen’. Het is immers bewezen dat de eerste 1.000 dagen cruciaal en bepalend zijn voor het verloop van de volgende pakweg 32.000 dagen. Daarbovenop is gezinnen informeren over bvb. het Groeipakket (sinds 1 januari neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag, die voortaan Groeipakket heet, over) ook heel belangrijk voor het Huis van het Kind.

 

Vragen?

Op volgende plaatsen kan je terecht met jouw vragen over opvoeding en opgroeien:
Spelotheek De Speelplaneet, Veurnestraat 278
dienst Jeugd, De Boare, Koningsplein 1
Trefpunt Huis van Gust, Veurnestraat 13
Bij alle partners van het samenwerkingsverband Huis van het Kind.

19 februari