Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Geëngageerde inwoners gezocht!

Het gemeentebestuur is op zoek naar geëngageerde inwoners die willen deel uitmaken van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een van de vele adviesraden die in De Panne actief is. Het is hèt platform waar afspraken gemaakt worden over de opvang van kinderen. Het LOK geeft het bestuur advies over het beleid en de uitbouw van kinderopvang. Het brengt hiervoor iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, scholen, jeugdwerkers, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven ...).

Aantal vergadermomenten per jaar: 2

Samenstelling: vertegenwoordigers van personen die een beroep doen op en een behoefte hebben aan kinderopvang, (ouders, grootouders, leden van ouderverenigingen …), vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en van personen die kinderopvang organiseren of invulling geven aan de vrije tijd van kinderen.

Taak: advies geven over de kinderopvangvoorzieningen, de behoeftes naar kinderopvang, het lokaal beleidsplan kinderopvang en het lokaal loket kinderopvang in De Panne.

 

Leden gezocht

Heb jij goede ideeën inzake kinderopvang? Wil je je engageren en initiatief nemen? Stel je dan voor 31 maart kandidaat. Je engagement, frisse ideeën en initiatieven maken het verschil!

 

IBO De Jutter De Panne | Veurnestraat 278 | kinderopvang@depanne.be | 058-42 23 96

11 februari