Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 08/02/2019 over de melding klasse 3 van Camping Ter Hoeve NV; Duinhoekstraat 101, 103 en 105, 8660 De Panne met als onderwerp het plaatsen van een gastank met een volume van 3000 liter en een kleine wijziging  wordt bekendgemaakt van 18/02/2019 tot en met 20/03/2019.

18 februari