Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Rommelmarkt 2019. Steunt jouw sociaal project

Leer ons je sociaal project kennen en wie weet, krijg jouw project de opbrengst van de rommelmarkt van de gemeentelijke seniorenraad.

Elk jaar in de paasvakantie organiseert een werkgroep van de seniorenraad een rommelmarkt in De Boare. De opbrengst van deze rommelmarkt gaat naar een sociaal project. In de afgelopen jaren konden reeds heel wat lokale initiatieven aanspraak maken op een mooie financiële ondersteuning.

Voorwaarden

Enkel sociale projecten op het grondgebied van De Panne of Adinkerke en/of uitsluitend ten voordele van de inwoners of een deelgroep ervan komen in aanmerking. De organisatie kan zowel uitgaan van een openbare of private instantie (weliswaar zonder winstoogmerk), een vzw als van een vereniging. Sociale projecten georganiseerd door individuele personen komen niet in aanmerking. Ook initiatieven ten voordele van een individuele persoon, bijvoorbeeld voor de betaling van een dure operatie of medicijn, kunnen geen aanspraak maken op de opbrengst.

Eénzelfde sociaal project kan binnen een termijn van 3 jaar slechts éénmaal aanspraak maken op een schenking. Wanneer er voor een bepaald jaar geen of geen ontvankelijke kandidaturen worden ingediend dan wordt de opbrengst in een fonds gestort beheerd door de gemeentelijke seniorenraad.

De algemene vergadering van de gemeentelijke seniorenraad beslist wie de opbrengst van de rommelmarkt krijgt, na een grondige bespreking van de ingediende projecten en toelichting ervan in de seniorenraad. De betaling van de gelden gebeurt enkel op voorlegging van de facturen van aangekochte tastbare benodigdheden. De aanwending voor algemene werkings- of personeelskosten wordt niet aanvaard.

Heb jij een sociaal project dat in aanmerking kan komen?

Stel je voor 25 januari kandidaat op het secretariaat van de seniorenraad in De Boare, Koningsplein 1 of stuur een mailtje naar kris.jonckheere@depanne.be. Geef een duidelijke omschrijving van het sociaal project, de doelgroep, de contactgegevens van de organisatie en waarvoor je de eventuele opbrengst zou gebruiken.

Meer info ?

dienst Sociale Zaken & Senioren | De Boare | 058-42 97 65 | kris.jonckheere@depanne.be

04 januari