Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe decreet lokaal bestuur van kracht. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad samenvallen, net zoals de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe decreet lokaal bestuur van kracht. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad samenvallen, net zoals de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

De verkozenen van de lijsten kunnen tot 13 december 2018 (zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen) verklaren dat ze zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. Uiterlijk op 14 december 2018 (de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

De wnd. algemeen directeur Ann Mouton maakt bekend dat er een groep van lijsten is gevormd via de verklaring van lijstenverbinding, ingediend op 10 december 2018 bij de wnd. algemeen directeur. De wnd. algemeen directeur verklaart dat de verklaring van lijstenverbinding conform artikel 91 van het decreet Lokaal Bestuur is ingediend en waarbij de lijsten Actie, Het Plan-B en de N-VA zich verbinden.

De zetelverdeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst van De Panne (toepassing van het eerste en tweede lid van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017) derhalve als volgt is:

 Lijsten Zetels OCMW-raad Zetels bijzonder comité voor de sociale dienst
Lijst van de Burgemeester 10 3
Verbindingslijst Actie, Het Plan-B en de N-VA 11 3

 

 

14 december