Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Agenda gemeenteraad 17 januari 2019

De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand om 20.00u. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21, en zijn steeds openbaar. Iedereen is welkom. Alleen de persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren behandeld.

OPENBARE VERGADERING

1. Decreet Lokaal Bestuur. Vaststelling procedure voor aanstelling algemeen directeur.

2. Verzoek verlenging duurtijd Intergemeentelijk Samenwerkingsverband – IWVA.

10 januari