Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken Marktlaan - Meeuwenlaan

Stand van zaken:

Vanaf vandaag wordt de rijweg in de Marktlaan opgebroken. De straat zal de hele maand niet bereikbaar zijn met de wagen. Aan de kant met de woningen zal steenslag aangebracht worden zodat stapvoets verkeer wel mogelijk is.

Ook deze week wordt het kruispunt ter hoogte van de Markt (met Meeuwenlaan - Marktlaan) opengebroken voor de aanleg van rioleringen. Dit zal de volledige werkweek (3-7 december) in beslag nemen. Voertuigen kunnen bijgevolg niet langer via de Marktlaan wegrijden richting Zeelaan. Er zal tijdelijk in de Meeuwenlaan tweerichtingsverkeer worden toegestaan voor plaatselijk verkeer.

Vanaf 10 december worden de rioleringen in de Meeuwenlaan systematisch per woning afgekoppeld en zal er plaatselijke hinder zijn. De garages blijven bereikbaar tot het eind van de kerstvakantie, daarna niet meer.

Fasering na de kerstvakantie:
De Marktlaan zal met de wagen niet meer bereikbaar zijn van januari tot maart. Eind maar wordt de rijweg opnieuw vrijgegeven.
De rijweg van de Meeuwenlaan wordt na de kerstvakantie opengebroken. De rioleringswerken gaan van start en de wegenis wordt heraangelegd. De werken duren tot tegen eind juni.

Weerverlet:
In deze planning wordt geen rekening gehouden met weerverlet en bijgevolg kan deze nog wijzigen. Samen met de aannemer streeft het gemeentebestuur ernaar om deze zo goed mogelijk te volgen.
Er zal veel hinder zijn gedurende de werken, maar op vraag van het gemeentebestuur probeert de aannemer deze zo veel mogelijk te beperken.

Afvalophaling:
Bewoner worden vriendelijk gevraagd om op de dagen van afvalophaling alle afval aan het begin of eind van de werken te plaatsen.

03 december