Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Geëngageerde inwoners gezocht

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober worden de gemeentelijke adviesraden ontbonden en opnieuw samengesteld.

Doel:
Het doel van de gemeentelijke adviesraden is zowel de individuele als de georganiseerde burgers inspraak te geven in het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad richt de verschillende raden op, en bepaalt eveneens wanneer een bepaalde raad moet geraadpleegd worden. Eveneens voorziet de gemeenteraad financiële middelen voor het uitvoeren van verschillende taken. Bepaalde adviesraden, zoals het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC), moeten ook rekening houden met wettelijke en decretale verplichtingen.

Samenstelling:
Elke adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen op een specifiek terrein, leden gevraagd omwille van hun deskundigheid, één vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen en één gemeentelijk ambtenaar, verantwoordelijk voor de administratie van de betreffende raad. Een evenwichtige samenstelling van een adviesraad is bij wet verplicht, daarom mag niet meer dan twee derden van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

Leden gezocht:
Heb jij goede ideeën inzake milieu, sport, cultuur …? Wil je je engageren en initiatief nemen? Stel je dan kandidaat. Je engagement, frisse ideeën en initiatieven maken het verschil!

Meer info:
www.depanne.be/thema/1956/adviesraden

19 december