Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een aktename melding klasse 3

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 22/10/2018 over de melding klasse 3 van PLOPSALAND NV; De Pannelaan 68, 8660 Adinkerke met als onderwerp de exploitatie van een bronbemaling wordt bekendgemaakt van 30 oktober 2018 tot en met 29 november 2018.
30 oktober