Gemeente De Panne

Vaccinatie voor 5- tot 11-jarigen

Kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen zich binnenkort laten vaccineren tegen covid-19. Deze vaccinatie wordt aangeraden, maar is niet verplicht. Vaccinatiecentrum Furnevent begint binnen enkele weken met de vaccinatie van deze leeftijdsgroep.

Samenwerking met de scholen

In de eerstelijnszone Westkust & Polder, waartoe De Panne behoort, zal een groot deel van de kinderen via de school kunnen gevaccineerd worden. Met een groot aantal scholen werd hiervoor een samenwerking uitgewerkt. Deze scholen leveren een enorme inspanning om de vaccinaties zowel voor de ouders en de kinderen als voor het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kinderen individueel te laten vaccineren, na een persoonlijke uitnodiging die ouders van de Vlaamse overheid zullen ontvangen. De werkwijze is gelijkaardig als bij de vaccinatie van de volwassenen.

Uiteraard gebeurt dit enkel na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

De vaccinatie is zoals steeds vrijblijvend. Ouders kunnen er ook voor kiezen hun kind niet te laten vaccineren.

Een weloverwogen en geïnformeerde beslissing

Het is belangrijk dat ouders samen en met hun kind een weloverwogen en goed geïnformeerde beslissing nemen. Uitgebreide informatie over de vaccinatie van deze leeftijdsgroep vind je op laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Mogelijkheden

Ouders hebben volgende keurzemogelijkheden:

Je kind krijgt het vaccin in schoolverband

Als de school van je kind een samenwerking aanging met het vaccinatiecentrum, kan de vaccinatie in schoolverband gebeuren. Je kind gaat dan samen met de klasgenootjes en onder begeleiding van een leerkracht naar het vaccinatiecentrum. In een aantal gevallen kan de vaccinatie ook in de school zelf gebeuren, door een mobiel team van het vaccinatiecentrum. De scholen die hieraan meewerken, informeren de ouders binnenkort individueel via een brief of via Smartschool. Via deze weg ontvangen de ouders ook het toestemmingsformulier dat ingevuld en ondertekend met het kind moet meegegeven worden.

Het gaat momenteel om onderstaande scholen. Dit is het huidige overzicht, mogelijke aanpassingen zijn nog mogelijk.

Alveringem

GBS Alveringem

De Panne

GO! BS De Tuimelaar

Diksmuide

GO! Buitengewoon onderwijs De Kim

GO! Basisschool W’ijzer

Vrije Basisschool De Veerkracht Woumen

Vrije Basisschool ‘t Poldernest

Vrije Basisscholen Sint-Niklaas Diksmuide – Afdeling Sint-Niklaas Centrumschool

Vrije Basisscholen Sint-Niklaas Diksmuide – Afdeling Pluimpje

Vrije Basisscholen Sint-Niklaas Diksmuide – Afdeling De Verrekijker

Vrije Basisscholen Vladslo en Beerst

Vrije Basisschool Nieuwkapelle

Buitengewoon onderwijs Klimop

Gemeentelijke Basisscholen Beerst, Esen, Keiem en Leke

Koksijde

Gemeentelijke basisschool Koksijde

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Leefschool De Letterzee

MPI Westhoek – De Viertorre

Vrije basisschool De Ark

Vrije basisschool Oostduinkerke

Nieuwpoort

Basisschool De Vierboete

Gemeenteschool De Pagaaier

Vrije basisschool Stella Maris

Veurne

GO! Basisschool Veurne

Kinderen wiens school geen vaccinatie in klasverband organiseert, kunnen zich individueel laten vaccineren via de persoonlijke uitnodiging van de Vlaamse overheid.

Je kind krijgt het vaccin via een persoonlijke uitnodiging van de Vlaamse overheid

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind individueel te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum, ook wanneer de school een vaccinatie organiseert. Je kunt je kind zelf begeleiden, of laten begeleiden door iemand naar keuze.

Op basis van de informatie in de uitnodigingsbrief, maak je een afspraak in het vaccinatiecentrum. Ook voor deze vaccinaties moet je kind een identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier bij zich hebben.

Ouders kiezen ervoor hun kind niet te laten vaccineren

Ouders kunnen er samen met hun kind ook voor kiezen om niet in te gaan op het vaccinatieaanbod. In dat geval kun je de vaccinatie online weigeren met de vaccinatiecode op de uitnodigingsbrief.

Meer info? www.laatjevaccineren.be

06 januari