Gemeente De Panne

Belasting op toeristische logies

Vanaf 1 april 2022 voert het lokaal bestuur een belasting in op het verstrekken van toeristische logies aan personen in daartoe uitgeruste gelegenheden.

Toeristische logies zijn ruimtes, terreinen en inrichtingen die tegen betaling aangeboden worden aan een toerist die er verblijft.

Tarief

De belasting betreft een forfaitair bedrag per kamer of terreingerelateerde logies dat bij de logiesverstrekker per jaar geïnd wordt. De tarieven gelden van 2023 t.e.m. 2025 (in 2022 wordt 75 % van het tarief aangerekend).

Het bedrag kan doorgerekend worden aan de verblijfstoerist, waarbij het lokaal bestuur € 1 per nacht aanbeveelt. Daartegenover staat dat het lokaal bestuur diverse initiatieven neemt, en financiële inspanningen levert, om de logiesverstrekkende sector te promoten.

07 december