Gemeente De Panne

Asbestophaling aan huis

Vanaf 1 januari is het mogelijk om hechtgebonden asbest aan huis te laten ophalen. Een afspraak regelen, kan nu al.

De IVVO start op 1 januari met het project ‘bronophaling van asbest’ waarbij het mogelijk is om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels vast met een bindmiddel, bijvoorbeeld cement of lijm. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de asbesthoudende golfplaten.

Ophaling

De ophaling is mogelijk op 3 verschillende manieren:

  • - Plaatzak: Hier passen ongeveer 13 asbestplaten in, of ± 30 m². Per adres kunnen maximaal 6 zakken aangevraagd worden. Prijs: € 30/zak.
  • - Kuubzak: Deze zak dient voor kleinere stukken hechtgebonden asbest zoals dakleien, schouwbuizen, tegels, bloembakken ... Een kuubzak kan maximaal 30 m² asbestafval bevatten. Per adres kunnen maximaal 6 zakken aangevraagd worden. Prijs: € 30/zak.
  • - Container: Een container is aangeraden voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. Er passen ongeveer 130 golfplaten of ± 300 m² in één container. Per adres kunnen maximaal 2 containers aangevraagd worden. Prijs: € 170/container.

In bovenvermelde prijzen zijn het transport en de verwerking van het afval inbegrepen, alsook 2 pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen en een infobrochure voor het veilig zelf verwijderen van asbest.

Aanvragen

Sinds begin december kun je zakken en containers online bestellen, en ook een aanvraag voor ophaling aan huis indienen. Dit kan enkel voor hechtgebonden asbest dat afkomstig is van een gebouw waar je eigenaar van bent.

Als je aanvraag is ingediend, wordt deze nagezien door de IVVO, en kun je na bevestiging je pakket afhalen op het recyclagepark. Heb je een container besteld, dan neemt de IVVO contact op om af te spreken.

www.ivvo.be/recyclageparken/asbest/asbest-aan-huis-ophalen

09 december