Gemeente De Panne

Aparte inzameling van cd’s en cd-doosjes

Sinds kort kun je op het recyclagepark cd’s en cd-doosjes gratis deponeren in specifiek daartoe voorziene inzamelcontainers.

De IVVO is samen met het lokaal bestuur gestart met het selectief inzamelen van cd’s en cd-doosjes. Dit gebeurt in 3 fracties: cd-schijfjes die bestaan uit polycarbonaat, en doorzichtige en gekleurde cd-doosjes die beide bestaan uit polystyreen.

Materialen gerecycleerd en ingezet in auto- en plasticindustrie

De materialen worden in kleine stukjes gebroken en versmolten voor hergebruik. De cd’s worden ingezet in de auto-industrie. Cd-doosjes worden dan weer vaak hergebruikt voor plastic potjes zoals bloempotjes, melkpotjes …

Het is dus zeker de moeite waard om deze materialen selectief in te zamelen voor recyclage.

Gratis

Om iedereen aan te moedigen om cd’s en cd-doosjes niet zomaar in de restafvalzak te gooien, kan dit gratis op het recyclagepark binnen gebracht worden.

22 november