Gemeente De Panne

Meer groen in Adinkerke

De ontwerpen voor de inrichting van het 'BuurtPark Putten Markey’ en de ‘BuurtTuin Groene Corridor' zijn tijdens de gemeenteraad van 8 november goedgekeurd.

Het lokaal bestuur wil de omgeving rond de Vijvers Markey herinrichten en, als alternatief voor de Stationsstraat, parallel met de straat een groene corridor als fiets- en wandelas aanleggen.

De ontwerpen hiervoor zijn het resultaat van een participatief traject (workshop, infomarkten, online bevraging) dat met de buurtbewoners (kinderen, jeugd en volwassenen) als bevoorrechte getuigen doorlopen is. Ze vormen een weerspiegeling van de door deze burgers gewenste inrichting voor beide sites.

09 november