Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Herinrichting van het openbaar domein

Het lokaal bestuur plant de komende jaren diverse herinrichtingswerken van het openbaar domein. De gemeenteraad gaf op 18 oktober goedkeuring om een ontwerper aan te stellen.

In diverse straten dringen werken zich op om de omgeving mooier, groener en aangenamer te maken. In Adinkerke gaat het om de Veldstraat tussen de huisnummers 1 en 85, de  Garzebekeveldstraat tussen de Slachthuisstraat en Moeresteenweg, het plein op de hoek van de
Garzebekeveldstraat-Slachthuisstraat, de Doornstraat en de Koekuitstraat.
In De Panne komen de Oostduinenstraat, de Duinakkerweg, de Oostwindweg, de Barkenlaan tussen de J. Demolderlaan en Koninginnelaan, en het Jeanne d’Arcplein aan bod.
De Oostduinenstraat en zijstraten, en de Veldstraat en zijstraten krijgen een grondige  vernieuwing, gezien niet enkel het openbaar domein heringericht wordt, maar wel in combinatie met nieuwe nutsleidingen en rioleringen die moeten opgesplitst worden in vuilwater- en
regenwaterrioleringen.


Timing
Het bestuur zal nog voor het eind van dit jaar een ontwerper aanstellen om de plannen uit te tekenen.
In de tweede helft van 2022 zouden de werken moeten starten in de Barkenlaan en het Jeanne d’Arcplein, om in het voorjaar van 2023 klaar te zijn. Voor de overige werken in De Panne  mikken we op een start rond de jaarwisseling van 2022-2023, om tegen eind 2023 klaar te zijn.
Ook in Adinkerke kunnen de werken hopelijk rond de jaarwisseling 2022-2023 starten, om tegen eind juni 2024 voltooid te zijn.

19 oktober