Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Royal Sand Yacht Club krijgt de wind in de zeilen

Op zondag 24 oktober werd bij de Royal Sand Yacht Club De Panne de nieuwe zeilwagenvloot officieel ingehuldigd, in het bijzijn van het schepencollege en Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen.

Zowat een jaar geleden viel de finale beslissing om het voormalige Lazef, de landelijke zeilwagenfederatie, te ontbinden. Royal Sand Yacht Club nam toen de afdeling 'zeilwagenschool' onder zijn vleugels.

Onder leiding van wijlen raadslid Pascal Demuysere werden de toekomstplannen voor het zeilwagencentrum uitgeschreven. Er was niet enkel de wens om 25 nieuwe zeilwagens aan te kopen, maar ook om het zeilwagencentrum optimaal te benutten door meer activiteiten aan te bieden. Om dit te kunnen realiseren, werd geïnvesteerd in extra strand- en sportmateriaal. Dankzij het provinciaal subsidiereglement voor toeristische impulsen kon de club rekenen op een subsidie van € 25.000 tegenover een investering van ongeveer € 100.000.

25 oktober