Gemeente De Panne

De Week van de Handhaving in cijfers

Van 4 tot 10 oktober vond de Week van de Handhaving plaats. We gaven extra aandacht aan sluikstort en zwerfvuil. Dat deden we door overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen of waar nodig te beboeten maar ook door te sensibiliseren en ook positieve acties te waarderen.

Er waren de hele week acties gepland gericht op sluikstorten en zwerfvuil. De GAS-ambtenaren gingen langs bij de middelbare scholen, de speelpleinen en het skatepark voor een sensibiliserende actie rond sigarettenpeuken. Bij de basisscholen bevroegen ze de lagere schoolkinderen naar hoe zij hun afval sorteren.

De GAS-ambtenaren gingen ook langs bij de horecazaken in het centrum van De Panne om een bevraging te doen over hun manier van aanbieden van het bedrijfsafval.

Een aantal cijfers:

Tijdens deze week stelden de GAS-ambtenaren 44 afval gerelateerde inbreuken vast.

Ze haalden 22 niet-reglementaire zakken, 12 huisvuilzakken, 6 winkelzakken, 2 dozen en 1 microgolf op, helaas troffen ze niet in alle zakken een overtreder aan.

Verder betrapten ze 2 personen die de hondenpoep van hun hond niet opruimden, 1 loslopende hond, 3 personen die huisvuil deponeerden in een openbare vuilnisbak en 1 persoon die zijn sigarettenpeuk op de openbare weg gooide.

Proper De Panne

De Week van de Handhaving gaat hand in hand met 'De Panne Proper'. Proper verwijst niet enkel naar afval, maar naar netheid in de ruimste zin van het woord. We zien het dus erg breed. Een proper De Panne is niet enkel een zaak van de reinigingsdienst, het is een zaak van alle inwoners, handelaars, horecazaken, tweedeverblijvers en bezoekers.

Meer info rond 'Proper De Panne'

Digitaal meldpunt

Tref je zelf zwerfvuil aan? Laat het ons zeker weten via het digitaal meldingspunt. Daar kan je terecht met jouw opmerkingen, vragen, suggesties of meldingen voor de gemeenschapswachten.

12 oktober