Gemeente De Panne

Start werken N35 Veurne - De Panne

Op maandag 4 oktober start een aannemer in opdracht van de gemeenten De Panne, Veurne en Koksijde, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en intercommunale Aquaduin met de eerste fase van de werken op de Veurnestraat/Pannestraat (N35).

De gewestweg tussen Veurne en De Panne wordt de komende jaren volledig heringericht. Vooral voor fietsers zal de situatie verbeteren met nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden. De werken duren volgens de huidige planning tot eind 2023.

Veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Veurne en De Panne
Als fietser op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) rij je momenteel naast het autoverkeer. Na de herinrichting worden de fietspaden een stuk veiliger en comfortabeler. Waar er genoeg ruimte is, worden fietsers en auto’s gescheiden door een groene zone. Binnen de bebouwde kom worden de fietspaden verhoogd aangelegd om fietsers beter te beschermen.

Rotonde en ventweg
Het project zorgt ook voor een vlotte bereikbaarheid van de industriezone in Veurne. Aan het kruispunt met de Koksijdestraat komt een gloednieuwe rotonde, zodat het verkeer er vlotter en veiliger verloopt. Aan de noordkant van de N35 komt bovendien een parallelle ventweg naast de hoofdweg. Die kan gebruikt worden door fietsers en bezoekers van de handelszaken. Zo kan het verkeer op de hoofdweg vlotter doorrijden en zijn er geen conflicten mogelijk met auto’s die de gewestweg op- en afrijden. 

Uitvoering in verschillende fases
De eerste fase van de werken start op maandag 4 oktober en vindt plaats op het kruispunt van de Sint-Idesbaldusstraat (N8) met de Koksijdestraat. Hier komt een tijdelijke rotonde om ervoor te zorgen dat het industrieterrein vlot bereikbaar blijft tijdens de werken. Een week later verschuift de werf naar de N35 zelf. De eerste maanden wordt de zone ter hoogte van het industrieterrein aangepakt, daarna splitst de werf zich op in twee delen. Een deel verplaatst zich per fase richting De Panne, een ander deel richting Veurne. Alle werken zitten er volgens de huidige planning op tegen eind 2023. 

Omleidingen voor fietsers en auto’s
De werken zullen voor de nodige hinder zorgen op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) en de Sint-Idesbaldusstraat (N8). Zowel voor fietsers als voor gemotoriseerd verkeer worden omleidingen voorzien. Vanaf midden november 2021 wordt de N35 volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Koksijdestraat.

Op wegenenverkeer.be/N35 vindt je alle actuele informatie over de werken en kaartmateriaal van elke fase. 

27 september