Gemeente De Panne

Herverdeling van de bevoegdheden binnen college van burgemeester en schepenen

In het kader van de recente politieke gebeurtenissen in De Panne, en gezien de noodzaak om een goede samenwerking binnen het dagelijks bestuur van de gemeente te waarborgen, zijn de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen herverdeeld.

Gezien de recente politieke gebeurtenissen besliste het college van burgemeester en schepenen op 14 augustus om van de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Onderwijs & Buitenschoolse Kinderopvang, Communicatie en Personeel tijdelijk een collectieve bevoegdheid van alle leden van het college van burgemeester en schepenen te maken. Op die manier kon immers een goede samenwerking binnen het dagelijks bestuur van de gemeente, in het bijzonder de eenduidige aansturing van de diensten en het personeel, gewaarborgd blijven.

Herverdeling

Voor de goede gang van de bestuursactiviteiten binnen de gemeente zijn de bevoegdheden nu als volgt herverdeeld:

  • - Bram Degrieck, burgemeester:

Burgerlijke Stand, Brandweer, Politie, Kieszaken, Bevolking, Militie, Volksgezondheid, Rechtszaken, Erediensten, Veiligheid, Administratie, Mobiliteit en Verkeer, Omgeving en Ruimtelijk Beleid, Externe Relaties, Communicatie en Preventie & GAS.

  • - Wim Janssens, eerste schepen:

Openbare Werken, Openbaar Domein, de Technische Diensten, Afvalbeleid, Gemeentelijke Patrimonium, Landbouw, Visserij, Waters en Bossen, Dierenwelzijn en Natuur & Duurzaamheid.
De eerste schepen zal desgevallend fungeren als plaatsvervangend burgemeester.

  • - Cindy Verbrugge, tweede schepen: /
  • - Stéphane Buyens, derde schepen:

Toerisme, Lokale Economie, Parkeerbeleid, Sport, Jeugd en Onderwijs

  • - Nicolas Luyssen, vierde schepen:

Financiën, Cultuur, Subsidiologie, Woonbeleid, Erfgoed, Bibliotheek & Spelotheek, ICT & Digitalisering

  • - Michèle Vandermeeren, vijfde schepen:

Sociale Zaken, Welzijn, Inburgering en Senioren, Armoedebestrijding en Buitenschoolse Opvang

De bevoegdheid Personeel blijft tot nader order een collectieve bevoegdheid.

21 september