Gemeente De Panne

Openbaar onderzoek digitale atlas

Op 1 september start een openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.
Het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas loopt van 01/09 tot 28/02/2021 volledig digitaal via www.integraalwaterbeleid.be. Op die manier is alle informatie¬† (achtergrondinformatie, kaartapplicatie en inspraakformulier) op één plaats raadpleegbaar.

31 augustus