Gemeente De Panne

Corona Impact Monitor – resultaten van de inwonersenquête ‘Hoe voel jij je?’

Lokaal Bestuur De Panne zet actief in op burgerparticipatie, op verschillende niveaus en voor uiteenlopende projecten. In dat perspectief lanceerden we recent de ‘Corona Impact Monitor’, en de resultaten delen we graag!

Met deze burgerbevraging nemen we poolshoogte wat de impact van de Corona-pandemie is op jullie leven. Met de resultaten gaan we aan de slag om het beleid te evalueren en de aanpak en maatregelen voor de bestrijding van het Corona-virus bij te sturen.

Deze inwonersenquête werd opgezet in samenwerking met een externe organisatie B-Pact, De Betrokken Partij en Universiteit Hasselt. Zo zetten we de nodige expertise inzake burgerparticipatie in en komen we tot wetenschappelijk onderbouwde resultaten.

Download de infographic

Enkele feiten:

 • De enquête liep van 15 tot 25 mei, digitaal
 • Er werd een offline en online een oproep gedaan bij de bevolking om deel te nemen
 • Het onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd door de Universiteit van Hasselt.
 • De inwoners van De Panne en Adinkerke deden even gretig mee met de bevraging.
 • De 439 deelnemers zijn meer dan voldoende voor representatieve resultaten.
 • We zien bij de deelnemers een gelijke verhouding mannen/vrouwen
 • Gelijktijdig ging dezelfde bevraging door in Vlaanderen.

De Corona-impact bevraging speelde in op diverse thema’s:

 • Corona situering en algemeen gevoel
 • Corona en vaccinatie
 • Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
 • Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
 • Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
 • Socio-demografische profilering respondenten

De resultaten

Op de kennisdag werd het lokaal bestuur door B-Pact geïnformeerd en geadviseerd over de resultaten. Deze delen we uiteraard graag, 2 hoogtepunten brengen we graag naar voren:

 • Over het algemeen kunnen we stellen, dat onze inwoners gelukkiger zijn dan gemiddeld in Vlaanderen. Als lokaal bestuur kunnen we dit uiteraard enkel bekrachtigen.
 • Een andere opmerkelijke score zien we op het vlak van tevredenheid over de coronamaatregelen van het lokaal bestuur. De wetenschappers van de Universiteit van Hasselt categoriseren 7,5 als een uitzonderlijke score.
 • Een overzicht van de meest relevante elementen van het onderzoek geven we graag in de infographic mee.

Wil je in de diepte met resultaten aan de slag? We nodigen we je graag uit om in de resultaten te duiken en lichten je toe hoe je de cijfers kan vergelijken.

Download de infographic

Reflectie naar besmettingen in De Panne

We kunnen concluderen dat inwoners van De Panne echt wel tevreden zijn over de aanpak en maatregelen die het bestuur nam, ook over de communicatie omtrent die maatregelen en informatie over besmettingen op het grondgebied.

Die reflectie kunnen we ook waarnemen in de coronacijfers. Besmettingen tijdens de hele coronaperiode zijn in De Panne het laagst in de regio. Een pluim voor alle inwoners en het lokaal bestuur. Samen komen we er door!

05 juli