Gemeente De Panne

Nieuwe fiscale regeling voor ouderen ten laste

Vanaf 2022 geldt er geen belastingvoordeel meer voor niet-zorgbehoevende 65-plussers ten laste.

Wie zijn (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar in huis neemt, heeft sinds vele jaren recht op een vermindering van het belastbaar inkomen. Het is hierbij niet belangrijk of deze persoon al dan niet een zorgbehoefte heeft. Per 65-plusser ten laste wordt momenteel een extra bedrag van € 3.290 van het jaarinkomen vrijgesteld van belasting. Netto betekent dit een voordeel van ongeveer € 1.200 à € 1.40 per jaar. Het pensioen van de 65-plusser mag echter een bepaald bedrag niet overschrijden. Conform de wettelijke pensioenleeftijd wordt deze leeftijdsgrens vanaf 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

Nieuwe regeling

Goed nieuws is dat vanaf het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) het fiscaal voordeel opgetrokken wordt van € 3.290 naar € 4.940 per persoon ten laste.

Minder goed nieuws is dat iedereen die voortaan een 65-plusser ten laste neemt, enkel van deze vermindering zal kunnen genieten als de persoon ten laste ook zorgbehoevend is. Dit betekent een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 9 punten (officieel vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, directie-generaal personen met een handicap). Je (groot)ouders, broers of zussen ouder dan 65 jaar in huis nemen, zal op zich dus niet meer volstaan om te kunnen genieten van het fiscaal voordeel.

Ook de dubbele vrijstelling bij een zware handicap (wanneer de oudere ten laste voor zijn/haar 65ste verjaardag al erkend was als 66 % minder-valide) wordt afgeschaft.

Overgangsmaatregel

Door deze nieuwe criteria zullen heel wat mensen hun fiscaal voordeel verliezen. Er is echter een overgangsmaatregel uitgewerkt. Het fiscaal voordeel kan nog maximaal 4 jaar behouden worden, als de persoon ouder dan 65 jaar op 1 januari 2021 ten laste was en in de aangifte van dat jaar ook als ten laste werd vermeld.

De zelfredzaamheid van de inwonende 65-plusser laten vaststellen, kan bij de zorgkas van de 65-plusser of bij de dienst Sociale Zaken & Senioren.

Meer info? dienst Sociale Zaken & Senioren, 058-42 97 65, socialezaken@depanne.be

20 juli