Gemeente De Panne

Meeuwen: bovenste beste buren?

Meeuwen zijn volop op zoek naar daken om er te broeden. Voorkom overlast en neem tijdig al het nestmateriaal weg.

Al meer dan 25 jaar broedt de zilvermeeuw in de kustregio, boven op de daken. Sinds 1999 vond ook de kleine mantelmeeuw hier zijn plekje. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de kust. Door de toenemende menselijke activiteit komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Het aantal resterende semi-natuurlijke broedgebieden slinkt immers zienderogen, waardoor meeuwen alternatieve nestgelegenheden zoeken.

BROEDPERIODE
In de maanden maart tot mei zoeken meeuwen een plaats om hun nest te bouwen, en dat vinden ze vaak boven op gebouwen. Ze kunnen er immers ongestoord broeden en zijn er onbereikbaar voor landroofdieren zoals ratten of vossen. Bovendien vinden ze in stedelijke gebieden ook gemakkelijk voedsel. Onderzoekers stellen dan ook een trage, maar
zeker toename vast van het aantal dakbroeders.

OVERLAST BEPERKEN
De aanwezigheid van meeuwen leidt bij velen tot ergernis en overlast, maar deze problematiek is niet gemakkelijk op te lossen want meeuwen zijn beschermde vogels. Je mag ze tijdens het broeden dus niet zomaar wegjagen of verstoren. Ook mogen hun eieren niet vernietigd worden.
Wat wel mag, is voorkomen dat ze kunnen broeden. Controleer daarom regelmatig je dak of terras op nestmateriaal. Neem het onmiddellijk weg zodat meeuwen ontraden worden om hun nest bij jou te maken. Op deze manier kun je jezelf heel wat overlast besparen, want meeuwen met jongen reageren soms agressief.

NIET VOEDEREN
Meeuwen zijn ook voortdurend op zoek naar voedsel. Voeder ze daarom nooit, ook niet hun schattige jongen, want dan geven ze het immers op om zelf voedsel te zoeken en trekken ze restafvalzakken open voor etensresten. Zet daarom je restafvalzak pas buiten op de dag van de ophaling voor 08.00 ’s morgens en niet de avond ervoor.

Meer info?
dienst Milieu, 058-42 97 68, milieu@depanne.be

25 maart