Gemeente De Panne

Tegemoetkomingen voor personen met een beperking

Voortaan geldt de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming voor personen met een beperking vanaf 18 jaar in plaats van 21 jaar.

Personen met een beperking konden in het verleden tot hun 21ste verjaardag een bijkomende
kinderbijslag krijgen. Door een wetswijziging is nu de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en een integratietegemoetkoming (IT) verlaagd naar 18 jaar, met een terugwerkende kracht tot 1 augustus vorig jaar. Zo’n 10.000 jongeren kunnen hierdoor, ter vervanging van de bijkomende kinderbijslag, een eigen uitkering krijgen van zodra ze 18 jaar worden.

VERVANGING BIJKOMENDE KINDERBIJSLAG
Als je al geniet van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte (bijkomende kinderbijslag), wordt dit recht niet automatisch omgezet in een IVT/IT als je 18 jaar wordt. De voorwaarden voor het toekennen van een IVT/IT zijn immers anders dan bij de zorgtoeslag. Wel krijg je in het jaar dat je 17 wordt een brief met uitleg over de verdere stappen.
Als je een dossier hebt voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijg je van de FOD Sociale Zekerheid een brief waarmee je wordt uitgenodigd om je aanvraag te vervolledigen met het oog op een IVT/IT.
Ben je ouder dan 18 jaar en diende je onlangs een aanvraag in voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte dan annuleer je deze aanvraag best niet. Dien wel zo snel mogelijk (vóór 31/05) ook een aanvraag IVT/IT in.

IVT EN IT
Als je al een dossier IVT/IT hebt bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst
tegemoetkoming aan personen met een handicap, dan moet je zelf niets doen. De dienst zal je
recht herzien vanaf je 18de verjaardag en dit ten vroegste vanaf 1 augustus vorig jaar.
Heb je onlangs een aanvraag ingediend die momenteel in onderzoek is, en ben je geboren
tussen 31/07/1999 en 31/07/2002, dan moet je ook niets doen. Na een positieve beslissing zal je recht hebben op een IVT/IT voor de periode vanaf 01/08/2020, als je toen 18 jaar of ouder was.
Heb je nog geen dossier IVT/IT en geen recht op bijkomende kinderbijslag, dan kun je een
aanvraag indienen van zodra je 17 jaar wordt.

PRIJS VAN DE LIEFDE AFGESCHAFT
Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming voor personen met een beperking werd steeds rekening gehouden met de inkomsten van de partner. Dit werd ook wel eens ‘de prijs van de liefde’ genoemd omdat het recht hierdoor vaak verviel. Om personen met een
partner niet te ontmoedigen om samen te gaan wonen, wordt er sinds 1 januari van dit jaar geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner. Sommige personen met een beperking zullen nu mogelijks wel in aanmerking komen voor een IT of een hoger bedrag.
Wie al een integratietegemoetkoming geniet, moet hiervoor niets ondernemen. De FOD Sociale
Zekerheid zal retroactief vanaf 01/01/2021 het recht herberekenen. Wie nog geen IT krijgt,
dient best zo snel mogelijk een aanvraag in.

Meer info? dienst Sociale Zaken & Senioren, 058-42 97 65, socialezaken@depanne.be

25 maart