Gemeente De Panne

De Panne tekent in op het bomencharter

Via het bomencharter engageert De Panne zich om meer bomen te planten op het grondgebied, en een steentje bij te dragen in het tegengaan van de klimaatopwarming.

Via het bomencharter engageren verschillende gemeenten, waaronder De Panne, zich om bijkomende bomen te planten op hun grondgebied. Het charter vormt een instrument om meer bomen te verkrijgen in Vlaanderen, en zo de klimaatopwarming mee tegen te gaan.

Bomen hebben, naast hun economische en ecologische waarde, ook een grote sociale rol. Ze dragen bij tot het algemene welzijn en welbevinden van burgers. Ze laten ons geestelijk herademen door lawaai te dempen en zo stress weg te nemen.

Bomenteller

Het lokaal bestuur doet een warme oproep bij alle burgers en tweedeverblijvers om alle bomen die sinds 1 januari 2019 geplant werden op het grondgebied van De Panne door te geven aan de dienst Milieu, in afwachting van een bomenteller op de website www.depanne.be.

De telling loopt tot en met 31 december 2024. Alle bomen tellen mee voor de telling.

Haagplantactie

Het bestuur streeft naar zoveel mogelijk bijkomende bomen, want iedere boom telt!

Wil je nog inheemse boomsoorten kopen voor een voordelige prijs? Neem dan zeker een kijkje in de folder van de haagplantactie (www.depanne.be/streekeigengroen).

Stephane Buyens, schepen van Natuur en Duurzaamheid: “Wij moedigen de burger aan en zetten zelf ons beste ‘boompje’ bij. Samen brengen we ecologische sfeer, gezelligheid en charme in De Panne, of om het met een cliche te zeggen: plant een boom en maak je wereld schoon.”

Meer informatie of een plantenpakket bestellen?

dienst Milieu, 058-42 97 68, milieu@depanne.be www.depanne.be/milieu

16 februari