Gemeente De Panne

Veiligheidskap langs het Artiestenpad

Begin februari zijn in het Artiestenpad kapwerken gestart om er de veiligheid voor wandelaars, fietsers en ruiters te blijven garanderen.

Het Artiestenpad is één van de meest gebruikte paden van De Panne. Wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters zijn er welkom om van dit eeuwenoud de jaren is de veiligheid langs het pad echter alsmaar afgenomen. De stormen van de laatste jaren laten duidelijk blijken dat het bos zeer kwetsbaar is. Overal zie je afgebroken takken en zelfs complete bomen liggen. Hierdoor komen er gaten in het bladerdek en dreigen de nabije bomen ook ten prooi te vallen aan sterke winden. De veiligheid van wandelaars, fietsers en ruiters kon niet langer gegarandeerd worden en dus was ingrijpen nodig.

Veiligheidskap

De laatste 50 jaar werd er zo goed als nooit gekapt, waardoor veel bomen hoog opgeschoten zijn en dus niet meer sterk geworteld. Door de overheersende winden en de onderlinge competitie hellen ook zeer veel bomen gevaarlijk over het pad. Door de vele overhangende (en omgevallen) bomen is de omheining van de aanpalende weide in erbarmelijke toestand en dringend aan vernieuwing toe. Een nieuwe omheining plaatsen onder de vele overhellende bomen, is echter geen slim idee. Ingrijpen was noodzakelijk.

Hoe?

Bij de veiligheidskap is het de bedoeling om alle bomen die over het pad hellen en/of gevaarlijk
zijn, te kappen. Tegelijkertijd blijven soorten zoals de eik en de zeer zeldzame steeliep maximaal gespaard. De essen en elzen worden teruggezet op hakhout, zodat ze opnieuw kunnen uitschieten. Hakhout is trouwens de manier waarop het bos langs het Artiestenpad eeuwenlang beheerd werd. De gespaarde bomen en het hakhout zullen op termijn een rijke bosstructuur opleveren. De komende jaren zullen de bomen opnieuw uitschieten, samen met de ca. 500 inheemse bomen en struiken die extra aangeplant worden. Voor de gebruikers van het Artiestenpad is het even op de tanden bijten. Tijdens de werken ziet het pad er immers uit als een ravage. Toch is dit noodzakelijk om in de toekomst een mooi en klimaatrobuust bos te kunnen maken, dat de eeuwigheid trotseert.

Meer info?
Boswachter Johan Lamaire, 0473-92 79 13, johan.lamaire@vlaanderen.be

16 februari