Gemeente De Panne

Premie voor het in stand houden van zwaluwnesten

In de gemeenteraad van 11 januari 2021 werd het zwaluwreglement goedgekeurd. Hierdoor kunnen inwoners voortaan een premie krijgen voor het in stand houden van zwaluwnesten.

De huiszwaluw en de boerenzwaluw staan de laatste jaren sterk onder druk door onder andere de klimaatverandering. Denk maar aan de lange periodes van droogte in 2018 tot 2020. Voor hun voortbestaan zijn ze mede afhankelijk van de mens, gezien ze hun nesten maken tegen gebouwen en constructies.

Natuurwerkgroep De Kerkuil registreerde in onze regio het aantal kolonies zwaluwen en stelde voor om onderhoud van huiszwaluwkolonies en boerenzwaluwkolonies te subsidiëren. Op deze manier kunnen mensen aangemoedigd worden om de populatie zwaluwen in stand te houden en te laten uitbreiden. Het bestuur gaat hier nu op in.

Schepen van dierenwelzijn, Stephane Buyens: Medewerkers van De Kerkuil zorgen voor de inventarisaties én voor het invullen van de subsidieformulieren. Een overzicht van de uit te betalen subsidies wordt door De Kerkuil aan het bestuur doorgegeven, zodat onze medewerkers dit zonder veel bijkomende administratie kunnen verwerken.”

Premie

Een zwaluwnest vraagt extra onderhoudswerk van de vloer en de gevel. Wie een zwaluwnest heeft, kan voortaan een premie krijgen van het lokaal bestuur om dit ongemak te verzachten en bijgevolg het nest te behouden.

De premie varieert tussen € 10 en € 50, afhankelijk van het aantal nesten:

  • - € 10: 1 nest
  • - € 15: 2-5 nesten
  • - € 25: 6-10 nesten
  • - € 40: 11-20 nesten
  • - € 50: +20 nesten

Schepen van dierenwelzijn, Stephane Buyens:We zijn in de overtuiging dat we dit project met onze gemeente moeten ondersteunen. De natuur rond De Panne is van een enorm belang en heeft vele troeven voor onze inwoners, tweedeverblijvers en toeristen. De lokale economie pikt dus zeker ook zijn graantje mee. Vanuit de Milieu willen wij dan ook 100 % inzetten op het respect en behoud van onze landschappen. En, daar horen ook de zwaluwen bij.”

Meer informatie?
dienst Milieu
058-42 97 68
milieu@depanne.be
www.depanne.be/milieu

13 januari