Gemeente De Panne

Vanaf 18/01 tijdelijk eenrichtingsverkeer in De Pannelaan

Vanaf maandag 18 januari geldt in de De Pannelaan tijdelijk eenrichtingsverkeer omwille van werkzaamheden van Fluvius en de IWVA.

Fluvius en de IWVA plannen vanaf maandag 18 januari werken in de De Pannelaan tussen het rondpunt bij de Duinhoekstraat en Plopsaland, langs de kant met pare huisnummers. Om er nieuwe elektriciteits- en waterleidingen aan te leggen, moet het fietspad uitgebroken worden. Na de aanleg van de leidingen wordt het fietspad opnieuw zoals oorspronkelijk hersteld. De werken zullen 3 à 4 weken duren.

Bereikbaarheid

Er worden voetgangersbruggen voorzien, waardoor de handelszaken gedurende de werken bereikbaar blijven. Fietsers zullen in de 2 richtingen kunnen rijden op het fietspad dat niet uitgebroken is. De straat blijft ook toegankelijk voor auto's die van Adinkerke richting De Panne rijden. In de omgekeerde richting zal de straat 3 à 4 weken niet toegankelijk zijn vanaf de rotonde bij de Duinhoekstraat richting Plopsaland. Een omleiding is voorzien langs de Duinhoekstraat – Langeleedstraat - Zwartenhoekstraat.

Afvalophaling

Bewoners die aan de straatkant met pare huisnummers wonen, worden verzocht om tijdens deze periode afvalzakken langs de onpare kant van de straat aan te bieden op de dag van de afvalophaling.

12 januari