Gemeente De Panne

De omgevingsvergunning voor de aanleg fietspaden langs de N35 Pannestraat is afgegeven

Belangrijk nieuws! Er kan worden gestart met de aanleg van de N35 tussen Veurne en De Panne. De omgevingsvergunning voor het fietspad is afgegeven en hiermee is de laatste horde genomen in dit dossier.

Door de afgifte van deze vergunning kan er worden gestart met het aanbestedingsdossier om de N35 tussen Veurne en De Panne aan te pakken. Die zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Veurne, De Panne en Koksijde. Bij een goedkeuring kunnen aannemers hun offertes indienen. Eens de keuze is gemaakt, kan er worden overgegaan tot de gunning van de werken. Als daarna het licht op groen staat, kan de schop snel in de grond en komt er een veilige verbinding tussen Veurne en De Panne. De hoop is dat de werken in september 2021 van start gaan. De heraanleg van de N35 wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij. Op het grondgebied van De Panne is er ook financiële ondersteuning van Aquafin. De drie burgemeesters Peter Roose, Bram Degrieck en Marc Vanden Bussche zijn uitermate tevreden dat er eindelijk een startdatum van de werken in zicht is.

Veilige fietsverbinding, bereikbare bedrijven
Ter hoogte van het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat komt er een rotonde. Zo kan alle verkeer veilig vanuit de industriezones de Pannestraat oprijden. Tussen de rotonde en De Panne zullen de fietspaden van 1,75 meter in beide richtingen van de autoweg gescheiden worden door middel van een graszone, een sloot en een bomenrij. Op deze manier kunnen fietsers zorgeloos langs de N35 rijden.

Tussen de nieuwe rotonde en de spooroverweg is er voor een ander ontwerp gekozen. In de richting van Veurne blijft het fietspad gescheiden van de autoweg. In de richting van De Panne komt er dan weer een ventweg die ook als fietspad dienst zal doen. Deze ventweg is de enige toegangsweg naar de bedrijven die langs deze kant van de N35 liggen. De weg wordt door een graszone gescheiden van de hoofdrijbaan en moet ervoor zorgen dat fietsers

en auto’s veilig samen langs de commerciële zone kunnen rijden. In de ventweg is er enkel eenrichtingsverkeer richting De Panne mogelijk. In deze zone tussen de rotonde en de spoorweg zal er ook worden gewerkt met oversteekplaatsen, zodat voetgangers en fietsers veilig alle commerciële zones langs de beide zijden van de N35 kunnen bereiken.

Op het volledige traject, van de Polderweg in Veurne tot de kruising met de Robert Vandammestraat in De Panne wordt ook het asfalt vernieuwd.

Fasering van de werken

Verwacht wordt dat de vernieuwing van de N35 zo’n 330 werkdagen in beslag zal nemen. Er wordt gestart met de aanleg van de rotonde aan het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat. Daarna wordt er zowel richting De Panne als richting Veurne gewerkt aan het nieuwe tracé.

Tijdens de verschillende fases zullen er voor het plaatselijke verkeer aangepaste omleidingen worden gebruikt. Zo zullen alle bedrijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar blijven. Er wordt samengewerkt met ondernemersorganisatie Veurne@Work, voor de signalisatie naar en de communicatie met de betrokken bedrijven.

Het doorgaande verkeer zal tijdens de volledige duur van de werken via de Sint-Idesbaldusstraat en de Robert Vandammestraat in Koksijde worden omgeleid. Deze regeling geldt voor zowel het auto- als het fietsverkeer. Om een vlotte en veilige doorstroming te voorzien in de Sint-Idesbaldusstraat komt er ter hoogte van de Koksijdestraat een tijdelijke rotonde.

22 december