Gemeente De Panne

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Op de gemeenteraad van maandag 14 december zijn een aantal aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Corona had een grote impact op dit plan, waardoor een aantal geplande investeringen in 2020 uitgesteld zijn en andere maatregelen voorrang kregen.

Ook een aanpassing in de personeelskosten is noodzakelijk om de beleidsdoelstellingen tegen 2025 te halen.

Het meerjarenplan is een belangrijk, maar uitgebreid en vaak moeilijk document. Het bepaalt wat er allemaal op stapel staat in de gemeente en koppelt investeringen en exploitatie (de dagelijkse werking) aan de financiële haalbaarheid over de jaren heen. Uit het meer dan 183-pagina’s tellende meerjarenplan van De Panne werden dan eenentwintig beleidsdoelstellingen gevormd.

Het meerjarenplan ligt ongeveer vast, maar door verschillende factoren kan deze jaarlijks wijzigingen. Daarom wordt op het einde van het jaar een aangepast meerjarenplan voorgelegd.

Extra aanpassingen meerjarenplan

COVID-19 en de vele maatregelen die het lokaal bestuur trof om het virus in te dijken, hadden de voorbije maanden een grote impact op de werking van het bestuur. Bijgevolg bracht dit extra verschuivingen teweeg en zijn grote, uitzonderlijke aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 noodzakelijk.

Het lokaal bestuur genereerde meer uitgaven door de maatregelen tegen corona. Zo zijn er meer dan 16.000 Pannebonnen, Pannebonnen Xtra en Pannehotelbonnen verkocht en verdeeld. Die gaven een boost aan de lokale economie en waren goed voor een investering van 484.100 euro.

Daartegenover staat dat er ook minder uitgaven waren dankzij het wegvallen van bepaalde activiteiten of verminderde uitgaven. Vooral veel toeristische activiteiten werden geschrapt. Het verschil tussen extra uitgaven en weggevallen uitgaven, is dan ook niet groot.

Schepen van Financiën, Nicolas Luyssen: “We zullen doorgaan ondanks de uitdagingen en vertragingen door Covid-19. Het vraagt nog meer inspanningen om tot verwezenlijkingen te komen binnen het meerjarenplan van deze legislatuur.
Niettemin moeten we de koers aanhouden in ons traject naar meer en beter.
Vol vertrouwen zien we 2021 tegemoet.”

Burgemeester Bram Degrieck: “Corona heeft 2020 voor het grootste stuk bepaald. Het lokaal bestuur heeft alles in teken gesteld van de bestrijding van de bestrijding van het coronavirus, ook financieel. Het is dan ook duidelijk dat we dit jaar ‘on top of things’ waren. We hebben onze kop niet laten hangen en resoluut gekozen om een tandje bij te zetten en ons meerjarenplan centraal te plaatsen. Ons ambitieuze meerjarenplan is dé manier is om onze gemeente in post-coronatijden terug op de economische, toeristische en sociale kaart te zetten. We vragen u daarom het vertrouwen.”

Verschuivingen budget
In de aanpassing van het meerjarenplan zijn diverse investeringen verplaatst van 2020 naar 2021 en werden leningen die voorzien waren in 2021, voor een bedrag van € 11.000.000 verplaatst naar 2022.

Ook de kredieten van investeringen/exploitatie die overraamd werden in 2020, werden aangepast.

De kredieten van de hulpverleningszone Westhoek werden bij de budgetwijziging ook aangepast aan de bedragen die zijn opgenomen in hun begroting.

Inzetten op de organisatie

Een efficiënte, moderne en aantrekkelijke organisatie is één van de beleidsdoelstellingen dat het lokaal bestuur wil realiseren tegen 2025. Dit betekent dat de administratie efficiënt georganiseerd moet worden, met meer aandacht voor management en een goed personeelsbeleid. Ook projecten moeten sneller gerealiseerd kunnen worden. Om deze beleidsdoelstelling te bereiken, is verandering nodig in combinatie met een sterk leiderschap. Op 9 september 2020 presenteerde algemeen directeur Wim Jonckheere zijn plan van aanpak aan de raadsleden.

De aanwerving van enkele bijkomende profielen (drie directeurs, een business developer, een HR-manager, een jurist …) vormen een noodzaak om de beleidsdoelstellingen te bereiken, en bijgevolg zijn al verschillende procedures gestart om deze extra personeelsleden aan te werven.

Op korte termijn zal dit leiden tot een stijging van de voorziene personeelsmiddelen, maar op het einde van de beleidsperiode (2025) moeten de personeelskosten opnieuw gedaald zijn tot het niveau dat oorspronkelijk in het meerjarenplan werd vastgelegd. Dit kan o.a. door synergiën uit de werking, teams samen te brengen, geen beroep meer te doen op externe coaching (de directeurs zullen deze taken op zich nemen), geen juridisch eerstelijnsadvies meer vragen (de jurist zal hiervoor instaan), efficiëntiewinsten (via de kwaliteits- en risicomanager), subsidies (via de business developer), digitalisering …

15 december