Gemeente De Panne

Sneeuw- en ijzelbestrijding.

Het lokaal bestuur stelt alles in het werk om de gemeentelijke wegen en fietspaden toegankelijk en veilig te houden bij sneeuw en ijzel.

Tijdens de barre wintermaanden zorgen sneeuw en ijzel vaak voor gladde wegen. De afdeling
Technische Zaken is verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op heel wat gemeentelijke wegen en fietspaden. De dienst beschikt hiervoor over een strooivoertuig, een
vrachtwagen met sneeuwschuif, en in uiterste nood kunnen ook 2 tractoren
ingezet worden. Om bij sneeuw en/of ijzel snel te kunnen handelen, zijn altijd enkele arbeiders van wacht.

GEMEENTELIJKE WEGEN EN FIETSPADEN = LOKAAL BESTUUR

Omdat het praktisch onhaalbaar is alle gemeentelijke wegen sneeuwen ijsvrij te maken, wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijk strooiplan. Ook de meest gebruikte fietspaden worden door de afdeling Technische Zaken sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dit gebeurt systematisch,
in functie van de sneeuwval en de beschikbare middelen. 
Belangrijk om weten, is dat strooien pas effectief is als er voldoende verkeer is, zodat het zout zicht met de sneeuw kan mengen. In straten met weinig verkeer, heeft strooien dus minder effect.

STROOIPLAN

In het strooiplan zijn drie vaste strooiroutes voorzien, met elk een verschillende prioriteit. Welke straten onder welke strooiroute vallen, is bepaald door drie factoren: de verkeers-intensiteit, de hellingsgraad en de mate waarin straten frequent worden gebruikt
door de schoolgaande jeugd. De straten die deel uitmaken van de primaire strooiroute (code
rood), worden ’s nachts het eerst vrijgemaakt en bestrooid. Daarna, in het tweede deel van de nacht of ’s ochtends, worden de straten van de secundaire route (code geel) aangepakt. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden overdag de straten van de tertiaire
route (code groen) behandeld.

GEWESTWEGEN = VLAAMS GEWEST

Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor alle wegen op het grondgebied. Het Vlaamse
Gewest is verantwoordelijk voor de openbare gewestwegen (code blauw), nl. de Nieuwpoortlaan, Duinkerkelaan, Koninklijke Baan, Veurnestraat, Koksijdeweg, Kerkstraat en Duinhoekstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de praktische
uitvoering van het sneeuwruimen.

SNEEUWVRIJE STOEP

Het bestuur vraagt ook aan alle inwoners om mee te helpen. Het gemeentelijk politiereglement
bepaalt dat elke inwoner verplicht is sneeuw voor de eigen deur te ruimen, en het nodige te doen om gladheid te vermijden. Concreet moet elke inwoner een doorgang voor voetgangers maken op het voetpad. In een gebouw met meerdere bewoners, zijn alle bewoners hiervoor verantwoordelijk. In geval van onbebouwde gronden en onbewoonde gebouwen, is de eigenaar verantwoordelijk. De sneeuw mag je vegen naar de rand van het voetpad, maar hou zeker de rioolmonden en straatgoten vrij, zodat het sneeuwwater kan wegvloeien!
55-plussers of mensen met een invaliditeit van minimum 66 procent kunnen voor het sneeuwruimen beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW. Je moet hiervoor wel lid
zijn van het de klusjesdienst van het OCMW. Contacteer Katrien Logge (058-42 97 80) voor meer info.

WAT MET DE STRATEN DIE NIET WORDEN GESTROOID?

Inwoners van straten waar niet gestrooid wordt, mogen 10 kilo zout per inwoner ophalen in het
recyclagepark. Je moet wel zelf een emmer of ander middel meebrengen om te laten vullen door een medewerker van het recyclagepark.
Meer info? www.depanne.be/strooiplan

24 november