Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Panne helpt lokale verenigingen

De coronacrisis treft iedereen: zelfstandigen, horeca, jongeren, leerkrachten, gepensioneerden … ook het lokale verenigingsleven heeft het zwaar.

De Vlaamse Regering besliste daarom om het lokale verenigingsleven te ondersteunen en financieel bij te staan. Voor het lokaal bestuur De Panne betekent dit concreet een subsidie van € 137.602,81.

De Vlaamse Regering geeft € 87,3 miljoen aan lokale besturen om het verenigingsleven te ondersteunen. Voor het lokaal bestuur De Panne betekent dit concreet dat ze beschikt over € 137.602,81 om lokale verenigingen te ondersteunen. De gemeente heeft hiervoor een reglement uitgewerkt zodat het bedrag integraal en maximaal verdeeld kan worden over alle verenigingen.

Doel van de subsidie
De Panne heeft met de subsidie ook een doel vooropgesteld: bijkomende en vernieuwende evenementen stimuleren. Daarnaast wil het lokaal bestuur ook de verenigingen meer betrekken in het sociaal gebeuren. Zo motiveert ze de clubs om op een creatieve, gemeenschapsversterkende en maatschappelijk verantwoorde manier te werken.

Op die manier hoopt het lokaal bestuur met deze gerichte maatregelen en een pakket aan coronasubsidies opnieuw zuurstof geven aan alle Pannese verenigingen en hun maatschappelijke positie te versterken. Door een subsidiereglement op te zetten, wil ze ook het harde werk van alle verenigingen erkennen en een financiële bijdrage geven.

Subsidiereglement
Het subsidiereglement bestaat uit 4 onderdelen waarvoor verenigingen verschillende financiële ondersteuning kunnen krijgen:

  1. Een extra subsidie bovenop de jaarlijkse subsidie. Op die manier krijgt een vereniging een extra duwtje in de rug.
  2. Een tussenkomst in de aankoop van materiaal of dienst, die gelinkt is aan hun werking. Zo is er de mogelijkheid om te investeren in nieuw materiaal.
  3. Als de vereniging ook een meerjarenplan opmaakt waarin ze hun toekomstig clubbeleid en doelstellingen naar voren brengen, wordt dit ook financieel aangemoedigd. Hierbij gaat het vooral om de kwaliteit en de professionaliteit van de vereniging te stimuleren. Ook de open communicatie tussen het lokaal bestuur en verenigingen wordt zo aangemoedigd.

Elke vereniging die op één van deze drie vlakken ondersteuning wenst, dient zijn aanvraag te richten naar het lokaal bestuur en dit vóór 31 december 2020.

Het vierde onderdeel richt zich vooral op creatieve ideeën bij de clubs.

De verenigingen van De Panne worden aangemoedigd om een innovatieve en creatieve activiteit of evenement uit te werken. Zo wordt het recreatief aanbod in De Panne vergroot en wordt de vereniging betrokken in het sociale gebeuren. De vereniging wordt gestimuleerd om zich op een creatieve en maatschappelijk verantwoorde manier in te zetten voor het leven van de bewoners. De vereniging kan hiervoor een aanvraag indienen en uit die aanvragen wordt dan een goed idee gekozen dat ondersteund wordt met € 5.000.

De vereniging die een innovatieve activiteit of evenement op poten te zetten, stuurt zijn voorstel naar het lokaal bestuur vóór 31 januari 2021.

Wie komt in aanmerking?
Deze subsidies kunnen aangevraagd worden door alle verenigingen met een actieve werking in De Panne, die voldoen aan onderstaande criteria:

  •  Maatschappelijke zetel moet gelegen zijn in De Panne;
  • Een actieve werking kunnen aantonen in 2018 en/ of in 2019 op basis van verslagen, foto’s, activiteitenkalender …;
  • Op heden nog steeds over een actieve werking beschikken;
  • Lijst met contactgegevens van de bestuursleden van de club ter beschikking stellen;
  • Het rekeningnummer van de vereniging overmaken aan het lokaal bestuur.

Alle informatie over hoe de aanvragen gericht kunnen worden, is terug te vinden op www.depanne.be/coronasubsidiesvoorverenigingen 

Heb je een heel specifieke vraag, dan kan je mailen naar projectsubsidies@depanne.be

16 november