Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Lokaal bestuur De Panne verhoogt mantelzorgpremie

In de gemeenteraad van 22 oktober 2020 is beslist om de mantelzorgpremie te verhogen van € 15 naar € 20 per maand.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in de thuiszorg. Daarom kent het lokaal bestuur sinds 1 januari 2010 een mantelzorgtoelage toe aan inwoners die dagdagelijks mantelzorg verlenen aan een zorgbehoevende persoon. Voorwaarde is dat de mantelzorgers ook in De Panne gedomicilieerd zijn, thuis verblijven en erkend zijn om de mantel- en thuiszorgpremie van de Vlaamse zorgverzekering (€ 130) te krijgen.

De gemeentelijke mantelzorgtoelage bedraagt tot op vandaag € 15 per maand met een maximum van € 180 per jaar. De premie gaat in vanaf de maand die volgt op de aanvraag en de uitbetaling gebeurt in het daaropvolgende jaar.

Het bedrag van de toelage is sinds de inwerkingtreding niet meer aangepast. Daarom verhoogt het lokaal bestuur De Panne de premie nu van € 15 naar € 20, met een maximaal bedrag van € 240 per jaar. Die verhoging gaat in vanaf 1 januari 2021.

Aanvragen voor de toelage kunnen ingediend worden bij de dienst Sociale Zaken & Senioren. In 2019 ontvingen 170 mantelzorgers alvast een toelage van het lokaal bestuur.

23 oktober