Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

21/09 = Internationale Dag van de Vrede

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Ook De Panne doet mee en laat de vredesvlag wapperen!

De Verenigde Naties roepen steden en gemeenten al vele jaren op om op 21 september dag de vredesvlag uit te hangen. Dit jaar vraagt de vredesbeweging bijzondere aandacht voor de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (06 & 09/08/1945).
Het is immers 75 jaar geleden dat 2 kernbommen de steden met de grond gelijk maakten, met meer dan 200.000 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Vele anderen raakten voor het leven getekend of verminkt. Deze gruwelijke gebeurtenis verhinderde niet dat het kwam tot een kernwapenwedloop.

De Panne doet mee!
De afgelopen jaren zette het bestuur zich ook met vele grote en kleine initiatieven in voor een respectvolle en serene herdenking van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, gezien het belang van onze gemeente tijdens beide wereldbranden. Bij deze initiatieven werd telkens de vredesboodschap uitgedragen. Net zoals het platform Westhoek – Vredeshoek, de Belgische Coalitie tegen Kernwapens en de vredesbeweging, vindt ons lokaal bestuur dat het nu tijd is om vanuit dat gemeenschappelijke verleden werk te maken in de Westhoek, een regio waarin inwoners en beleidsmensen van de verschillende gemeenten en steden de handen in elkaar slaan, om samen het pijnlijke verleden in een krachtig, integraal, inspirerend en toekomstgericht vredesbeleid op maat van de streek om te zetten.
In de gemeenteraad van afgelopen 8 juni ondertekende het bestuur ook het ICAN Cities Appeal, een open brief van de burgemeesters van België aan de premier en de parlementsvoorzitter om een open democratisch parlementair debat te vragen over de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied. De Panne geeft hierdoor haar steun aan het VN-kernwapenverbod en zal ernaar streven dat er geen gemeentelijke fondsen gebruikt worden voor investeringen in kernwapenproductie. Als blijvende herinnering aan de atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki, zal ook de oprichting van een
memoriaal of de naamgeving van een nieuwe straat of plein in de gemeente, in overweging worden genomen.

Samen sterk
Wereldwijd staan nog 14.000 kernwapens opgesteld, die een onaanvaardbare bedreiging vormen voor mens en planeet. De vredesbeweging ijvert al jaren om een politieke prioriteit te maken van de ontmanteling van deze levensbedreigende massavernietigingswapens. Een complete kernontwapening is mogelijk als alle landen het in juli 2017 afgesloten VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens zouden ondertekenen. 81 staten deden dat inmiddels al, waarvan 38 het ratificeerden. Het Verdrag treedt in werking van zodra 50 landen het hebben geratificeerd. België heeft het VN-Verdrag jammer genoeg nog niet ondertekend. In ons land staan ook al meer dan een halve eeuw Amerikaanse atoombommen opgesteld die binnenkort vervangen zullen worden door een nieuwe versie.

21 september