Gemeente De Panne

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De plannen en het MER-rapport liggen gedurende de termijn van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 ter inzage voor het publiek. Meer informatie over dit openbaar onderzoek kunt u vinden op de affiche van bekendmaking die teogevoegd werd als bijlage.
14 september