Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - melding klasse 3

Op 6/8/2020 werd er akte genomen van de melding klasse 3 voor de exploitatie van een bronbemaling met een debiet van 21 500 m³/jaar door de deputatie van de Provincieraad gezien de exploitatie een gemeentelijke grens overschrijdt.

De aktename wordt bekendgemaakt van 20/8/2020 tot en met 19/9/2020. De bekendmaking kunt u terugvinden als bijlage van dit bericht.

19 augustus