Gemeente De Panne

Bekendmaking openbaar onderzoek van een vergunningsaanvraag en MER-rapport.

De aanvraag ingediend door BT Global Services BV omvat het verkrijgen van een machtiging voor het leggen en exploiteren van de MERCATOR telecommunicatiekabel tussen Bradstairs - Joss Bay in zuidoost Engeland en het strand van Oostende (ten westen van de haven) in de zeegebieden en onder de rechtsbevoegdheid van België.

De bekendmaking kunt u terugvinden als bijlage van dit bericht waarin een link staat om het aanvraagdossier en het MER-rapport te consulteren.

De aanvraag en het MER-rapport liggen ter inzage voor het publiek voor de termijn van 23 augustus 2020 tot en met 21 september 2020 bij de dienst Milieu, elke werkdag tussen 9.00u en 12.00u, op voorafgaande telefonische afspraak via 058-42 97 68.

19 augustus