Gemeente De Panne

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp actieplan voedselverlies en bio(massa)reststromen circulair 2021-2025.

Er werd een ontwerp actieplan voedselverlies en bio(massa)reststromen ingediend door de OVAM om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten.

Het openbaar onderzoek werd toegevoegd als bijlage (met link naar het ontwerp). Iedereen kan opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mail naar actieplanbio@ovam.be tot en met 30 september 2020.

01 augustus